ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА (ОБЈЕКТИ ЗА ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ) НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ

У оквиру Одлуке о реализацији активности из програма коришћења средстава буџетског фонда за енергетску ефикасност за 2021. годину („Службени лист Општине Књажевац“ бр. 24/21 од 05.07.2021. године), у даљем тексту Одлука, а у складу са чланом 15. Одлуке расписује се Јавни позив ради избора привредних субјеката који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених зграда.
Мере енергетске санације у стамбеним зградама предвиђене Одлуком, спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници  бесповратних средстава су стамбене заједнице на територији општине Књажевац. Стамбена заједнице која остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног конкурса.

Конкурс у целин можете преузети овде

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search