УВИД ДЕЛА ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА ИЗБОРЕ ОДБОРНИКА

На основу члана 14. став 1 и члана 21  Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“, број 104/2009 и 99/2011), и тачака 9 и 10  Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Сл. гласник РС“, број 15/2012, 88/2018 и 67/2020), а у вези са Одлуком о измени Одлуке о расписивању извора за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици Србији („Службени гласник РС“ број 68/2020) Општинска управа Књажевац,


ИЗЛАЖЕ НА УВИД
ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА  ЗА ПОДРУЧЈЕ
ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ

   
    Део Јединственог бирачког списка за територију општине Књажевац на основу кога ће се 21. јуна 2020 године одржати избори за одборнике Скупштине општине Књажевац,  изложен је у седишту Општинске управе Књажевац – Одељењу за општу управу и заједничке послове, Књажевац, улица Милоша Обилића број 1, канцеларија број  24.
    Увид у део Јединственог бирачког списка врши се путем рачунарске опреме уношењем јединственог матичног броја грађана у циљу провере да ли је грађанин уписан у бирачки списак и да ли су подаци тачни.
    Захтеви за промене у делу  Јединственог бирачког списка грађанин  са пребивалиштем, на територији општине Књажевац могу поднети Општинској управи у времену од 07,00 до 15,00 сати сваког радног дана и у нерадне дане од 10;00 до 14;00 најкасније до дана закључења бирачког списка 05.06.2020 године.
    Од проглашења изборне листе, право на увид и подношење захтева за промене у  бирачком списку  има и подносилац изборне листе или лице које он овласти, по истом поступку по коме то право имају и грађани. Уз захтеве се прилажу овлашћење и потребни докази.
    После закључења бирачког списка од 06 јуна 2020 године до 17 јуна 2020 године у 24,00 сати (најкасније 72 сата пре дана одређеног за одржавање избора) грађани и подносилац проглашене изборне листе или лице које он овласти могу захтев за промене у Јединственом бирачком списку поднети Министарству државне управе и локалне самоуправе непосредно или преко Општинске управе Књажевац, по месту пребивалишта.
    У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке Општинске управе и овлашћено лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.
    Увид у бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарсва државне управе и локалне самоуправе www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak , уношењем податке о јединственом матичном броју грађана.
    Бирачи који су први пут стекли право и бирачи који закључно са 21. јуном 2020. године стичу пунолетство,  бирачи који су применили адресу становања, као и бирачи који на задњим изборима нису могли да гласају из разлога неевидентирања истих у Јединствени бирачки списак, потребно је да обавезно изврше проверу веродостојности свог уписа, уз обавезно подношење важеће личне карте на увид.
Акт можете преузети овде

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2021}

Search