Електронско подношење захтева за време Ванредног стања

ПОШТОВАНИ ГРАЂАНИ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ МОЖЕТЕ ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ КЊАЖЕВАЦ ПОДНЕТИ СЛЕДЕЋЕ ЗАХТЕВЕ:


1. захтев за издавање потребних докумената из матичне евиденције (извод из матичне књиге рођених, венчаних, умрлих, уверење о држављанству)
2. пријаве инспекцијским службама
3. пријаве у вези регистрације предузетника, врше се путем сајта агенције за привредне регистре
4. жалбе заштитнику права пацијенaта (у слободном тексту)
5. захтеви за родитељски додатак се остварују у породилишту одмах након рођења детета
6. захтев за дечји додатак  (захтев попунити, потписати, скенирати и проследити) 
7. захтев за остваривање права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета
8. захтев за стицање статуса енергетски заштићеног купца (захтев попунити, потписати, скенирати и проследити) 
9. захтев за једнократну новчану помоћ
10. захтев за грaђaне кojимa je пoтрeбнa дoзвoлa зa крeтaњe у врeмe пoлициjскoг чaсa, ради обављања послова геронтодомаћице, помоћ у кући, персоналног асистента
11. захтев за грaђaне кojимa je пoтрeбнa дoзвoлa зa крeтaњe у врeмe пoлициjскoг а разлог је преузимање и враћање детета од једног родитеља на основу правноснажне судске пресуде
12. захтев за процену потреба за додатном образовном, здравственом и социјалном подршком детету, ученику и одраслом
13. захтев за издавање пореског уверења - физичка лица
14. захтев за издавање пореског уверења - правна лица
15. ЗАХТЕВ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, ОДНОСНО ХРОНИЧНИМ БОЛЕСТИМА
16. ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА ИЗ ПОРОДИЦА СА ТРОЈЕ, ЧЕТВОРО ИЛИ ПЕТОРО ДЕЦЕ
17. ЗАХТЕВ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА
18. ЗАХТЕВ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА КОЈИ ПРВИ ПУТ УПИСУЈУ ПРВУ ГОДИНУ СТУДИЈА
19. ЗАХТЕВ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, ОДНОСНО ХРОНИЧНИМ БОЛЕСТИМА
20. ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ИЗ ПОРОДИЦА СА ТРОЈЕ, ЧЕТВОРО ИЛИ ПЕТОРО ДЕЦЕ
21. ЗАХТЕВ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА БЕЗ РОДИТЕЉА
22. ЗАХТЕВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА УЧЕНИЦИМА ИЗ ЈЕДНОРОДИТЕЉСКИХ ПОРОДИЦА
23. ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ИЗ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИХ ПОРОДИЦА
24. ЗАХТЕВ ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ИЗ ЈЕДНОРОДИТЕЉСКИХ ПОРОДИЦА
25. ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ИЗУЗЕТНО НАДАРЕНИМ УЧЕНИЦИМА
26. ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА ИЗУЗЕТНО НАДАРЕНИМ СТУДЕНТИМА

    У случају немогућности преузимања и прослеђивања захтева све затеве можете поднети Општинској управи и у слободној форми.
СВИ ЗАХТЕВИ УПУЋУЈУ СЕ НА email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
    Ради издавања дозвола за сахрану и уписа у матичну књигу умрлих контактирати Матичну службу на тел. 731-623, 731-633 лок 140
    Ради заказивања венчања контактирати Матичну службу на тел. 731-623, 731-633 лок 140, лок 137 или лок. 115.
    Све остале врсте зaхтeвa које се упућују органима општине можете поднети у слободној форми на email: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
    ПОШТОВАНИ ГРАЂАНИ СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ ВАШИХ ЗАХТЕВА МОЖЕТЕ ДОБИТИ НА САЈТУ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ИЛИ ПУТЕМ ТЕЛЕФОНА:019/731-623,ЛОК.116, ОПШТИНСКА УПРАВА КЊАЖЕВАЦ
    УКОЛИКО ЈЕ ПРИСУСТВО СТРАНКЕ НЕОПХОДНО ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА УЛАЗАК У ЗГРАДУ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ НЕОПХПДНО ЈЕ ПОШТОВАТИ ДИСТАНЦУ И КОРИСТИТИ ЗАШТИТНУ ОПРЕМУ (МАСКА И РУКАВИЦЕ). НА УЛАЗУ У ЗГРАДУ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ВРШИЋЕ СЕ ОБАВЕЗНА ДЕЗИНФЕКЦИЈА И МЕРЕЊЕ ТЕЛЕСНЕ ТЕМПЕРАТУРЕ.
   ЗАХВАЉУЈЕМО СЕ СВИМ ГРАЂАНИМА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ НА РАЗУМЕВАЊУ, ВАША ОШТИНСКА УПРАВА КЊАЖЕВАЦ У СЛУЖБИ ГРАЂАНА

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search