1. ПРИЗНАВАЊЕ СВОЈСТВА РВИ

- захтев
- извод из МКР
- медицинска документација из времена настанка оштећења и времена подношења захтева
- уверење о околностима повређивања (издаје надлежни војни или други орган)
- фотокопија личне карте

2. ПРИЗНАВАЊЕ СВОЈСТВА МИРНОДОПСКОГ ИНВАЛИДА

- захтев
- извод из МКР
- медицинска документација о лечењу
- уверење војне јединице о околностима повређивања или решење о отпуштању из Војске
- уверење Војног одсека о времену проведеном на редовном одслужењу војног рока (издаје војни одсек према месту пребивалишта странке)

3. ПОВЕЋАЊЕ ПРОЦЕНТА ВОЈНОГ ИНВАЛИДИТЕТА

- захтев
- налаз лекара специјалисте о томе да је наступила промена утицаја на раније утврђен инвалидитет

4. ПОРОДИЧНА ИНВАЛИДНИНА ПО ПАЛОМ БОРЦУ

- захтев
- лична карта или избегличка легитимација
- извод из МКВ
- изјава два сведока да се удова није преудала
- извод из МКР за децу
- потврда да се дете налази на редовном школовању
- уверење о околностима погибије палог борца (издаје надлежни војни орган)
- извод из МКР и МКВ за лице од кога се изводи право
- извод из МКР за сваког члана породице

5. ПОРОДИЧНА ИНВАЛИДНИНА ПО УМРЛОМ ВОЈНОМ ИНВАЛИДУ

- захтев
- извод из МКВ
- изјава два сведока да се удова није преудала
- извод из МКР за подносиоца захтева и децу
- потврда да се дете налази на редовном школовању
- уверење о држављанству за подносиоца и децу
- извод из МКВ за покојног војног инвалида
- извод из МКУ за покојног војног инвалида

5а. ПРАВО НА УВЕЋАНУ ПОРОДИЧНУ ИНВАЛИДНИНУ

- доказ да странка нема деце која су погинула у рату а по коме уживају породичну инвалиднину
- доказ да нема живе деце, односно имају деце која супотпуно неспособна за привређивање

6. БОРАЧКИ ДОДАТАК

- захтев
- потврда о радном односу (издаје послодавац)
- потврда о висини исплаћене месечне зараде (издаје послодавац)

7. ПРАВО НА ОРТОПЕДСКА И ДРУГА ПОМАГАЛА

- захтев
- предлог лекара специјалисте за ортопедска помагала
- мишљење лекарске комисије о додели ортопедских помагала

8. ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ ПО ОСНОВУ СМРТИ ВОЈНОГ ИНВАЛИДА

- захтев
- извод из МКУ за покојног војног инвалида
- фотокопија личне карте подносиоца захтева
- изјава два сведока о чињеници да је подносилац захтева живео у истом домаћинству са војним инвалидом или се старао о њему најмање годину дана пре смрти

9. ДОДАТАК ЗА НЕГУ И ПОМОЋ

- захтев
-налаз лекара специјалисте о потреби за негом и помоћи другог лица

10. ПРАВО ОНА ОРТОПЕДСКИ ДОДАТАК

- захтев
- налаз лекара специјалисте о здравственом стању организма, а које је непосредна последица задобијене ране, повреде, озледе или болести која је проузроковала тешко оштећење екстремитета

11. НАКНАДА ЗА ВРЕМЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ РВИ ОД И ДО ИВ ГРУПЕ

- захтев
- уверење да је војни инвалид незапопслено лице (Издаје завод за тржиште рада)
- уверење о имовном стању (издаје служба за катастар непокретности)
- уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда (издаје фонд за здравствено и исто прибавља служћба)
- доказ о имовном стању и коришћењу пензија за лица из бивших република из општине у којој су живели за сцва лица
- доказ да није у радном односи
- доказ да нема приходе од других делатности

12. ПОРОДИЧНИ ДОДАТАК

- захтев
- фотокопија личне карте
- извод из МКР и Вкм подносиоца захтева
- доказ о приходима домаћинства
- уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности)
- доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица

13. МЕСЕЧНИ И НОВЧАНО ПРИМАЊЕ

- захтев
- извод из мкв уколико је корисник у браку
- извод из ркм за децу уколико су чланови домаћинства корисника
- потврда о школовању за децу старију од 15 година
- уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности)
- доказ о висини зараде за све чланове домаћинства

14. ПРАВО НА НАКНАДУ ПОГРЕБНИХ ТРОШКОВА

- захтев
- извод из МКУ
- изјава два сведока о лицу које је извршило сахрану и сносило све трошкове сахране

14. СВОЈСТВО ЦИВИЛНОГ ИНВАЛИДА РАТА И ЛИЧНА ИНВАЛИДНИНА

- захтев
- извод из МКР
- уверење о држављанству за подносиоца захтева
- медицинска документација из времена настанка оштећења организма и најновија
- уверење о околностима повређивања
- доказ да лице није било у саставу непријатељских формација или помагач истих

15. УВЕЋАЊЕ МЕСЕЧНОГ НОВЧАНОГ ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ САМОХРАНОСТИ

- захтев
- изјаве два сведока о чињеници да ли је подносилац захтева самохрано лице
- ко сачињава ужу породицу корисника, те да ли има живе родитење и децу ван домаћинства као и да ли исти остварују приход
- извод из МКР, МКВ илиМКУ за родитеље подносиоца
- извод из МКР за децу подносиоца

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search