УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ КОМПЛЕКСА ТУРИСТИЧКОГ СЕЛА “ЈАБУЧКО РАВНИШТЕ” на к.п.бр. 4091, 4092, 4093, 4094, 4095 и 4096 у КО ЋУШТИЦА, НА СТАРОЈ ПЛАНИНИ, ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ И ИЗГРАДЊУ СМЕШТАЈНИХ ОБЈЕКАТА НА ГП2а, К.П. бр. 4089/4, К.О. ЋУШТИЦА, СТАРА ПЛАНИНА

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА НА ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ 6 НА ЈАБУЧКОМ РАВНИШТУ, СТАРА ПЛАНИНА, ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ КОМПЛЕКСААПАРТ-ХОТЕЛА “ЈЕЛКИЦЕ” на к.п.бр.3959/2, 3959/7, 3965/1, 3965/3, 3965/4, 3965/5, 3965/10, 3965/11 КО Ћуштица, на Јабучком равништу, Стара планина , Општина Књажевац

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ КОМПЛЕКСА АПАРТ-ХОТЕЛА "ЈЕЛКИЦЕ 2" на к.п.бр. 3960/1, 3960/2, 3961, 3965/2, делу 4134 и на к.п.бр. 3960/3, 3965/11, делу 3961, делу 3959/15 и делу 3967/3) на "Јабучком равништу" на Старој планини, КО Ћуштица, општина Књажевац

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ВЕРСКОГ ОБЈЕКТА У КАЛИЧИНИ НА КП БРОЈ 851/2 КО КАЛИЧИНА У КАЛИЧИНИ

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search