20. Седница скупштине општине Књажевац

На  20.  седници Скупштине општине Књажевац, одржаној 08.04.2011. године (петак), разматрана су и донета следећа акта:


1.    Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Књажевац.

2.    Одлука о утврђивању престанка мандата одборника.

3.    Извештај о реализацији Програма уређивања грађевинског земљишта општине Књажевац за 2010. годину.

4.    Извештај о раду ЈКП „Стандард“ Књажевац за 2010. годину.

5.    Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Топлана“ Књажевац за 2010. годину.

6.    Извештај о пословању Туристичке организације општине Књажевац за 2010. годину.

7.    Извештај о раду Завичајног музеја Књажевац у Књажевцу за 2010. годину.

8.    Извештај о раду Дома културе „Књажевац“ у Књажевцу за 2010. годину.

9.    Извештај о раду Народне библиотеке „Његош“ у Књажевцу за 2010. годину.

10.    Извештај о раду Центра за социјални рад „др Михајло Ступар“ у Књажевцу за 2010. годину.

11.    Извештај о раду и стању средстава и имовине Фонда солидарне стамбене изградње општине Књажевац на дан 31.12.2010. годину.

12.    Решење о давању сагласности на  Програм рада Фонда солидарне стамбене изградње општине Књажевац за 2011. годину.

13.    Оперативни план одбране од поплава за воде II реда општине Књажевац за 2011. годину.

14.    Аутентично тумачење Одлуке о комуналним делатностима.

15.    Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Комисије за именовања и постављења, одликовања и награде.

16.    Решење о разрешењу вд директора Народне библиотеке „Његош“ у Књажевцу.

17.    Решење о именовању директора Народне библиотеке „Његош“ у Књажевцу.

18.    Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Књажевачке гимназије у Књажевцу.

19.    Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора ЈП „Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац.

20.    Закључак поводом Иницијативе Синдиката Здравственог центра Књажевац и Штрајкачког одбора за хитно решавање проблема у Здравственом центру Књажевац.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search