9. Седница скупштине општине Књажевац


На  IX седници Скупштине општине Књажевац, одржаној дана 21.02.2013. године (четвртак), разматрана су и донета следећа акта:

    Одлука о потврђивању мандата одборника Скупштине општине Књажевац.
    Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Стандард“ Књажевац за 2013. годину и допуну Програма пословања ЈКП „Стандард“ Књажевац за 2013. годину.
    Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Топлана“ Књажевац за 2013. годину и Програма о измени и допуни Програма пословања ЈКП „Топлана“ Књажевац за 2013. годину.
    Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Спортско - туристички ресурси Књажевац“ Књажевац, са финансијским планом прихода и расхода за 2013. годину.
    Решење о давању сагласности на Програм рада Туристичке организације општине Књажевац за 2013. годину.
    Одлука о изради Плана детаљне регулације гробља „Берчиновачко брдо“ у Књажевцу.
    Одлука о промени оснивачког акта ЈП „Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац ради усклађивања са законским прописима.
    Одлука о промени оснивачког акта ЈКП „Стандард“ Књажевац ради усклађивања са законским прописима.
    Одлука о промени  оснивачког акта ЈКП „Топлана“ Књажевац ради усклађивања са законским прописима.
    Одлука о промени оснивачког акта ЈП „Спортско - туристички ресурси Књажевац“ Књажевац ради усклађивања са законским прописима.
    Одлука о измени и допуни Одлуке о месним заједницама на територији општине Књажевац.
    Одлука о ангажовању ревизора за екстерну ревизију консолидованог Завршног рачуна буџета општине Књажевац за 2012. годину.
    Одлука о стављању ван снаге Одлуке о образовању Локалног савета за запошљавање.
    Одлука о давању сагласности на употребу имена општине Књажевац.
    Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора ЈКП „Топлана“ Књажевац.
    Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора ЈП „Спортско – туристички ресурси Књажевац“ Књажевац.
    Решења о престанку важења Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈП „Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац.
    Решење о престанку важења Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈКП „Стандард“ Књажевац.
    Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Савета за Месне заједнице.
    Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Комисије за прекограничну сарадњу и сарадњу са другим општинама и регионима.
    Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Савета за безбедност.
    Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Комисије за верска питања и међуетничке односе.
    Закључак Општинског већа општине Књажевац број 06-15/2013-09, од 20.02.2013. године у вези утврђених неправилности у раду Предшколске установе „Бајка“ у Књажевцу.
 

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2021}

Search