11. Седница скупштине општине Књажевац


На  XI  седници Скупштине општине Књажевац, одржаној дана 22.04.2013. године (понедељак), разматрана су и донета следећа акта:


1.    Извештај ЈП „Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац о реализацији Програма уређивања грађевинског земљишта општине
Књажевац за 2012. годину.
2.    Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Топлана“ Књажевац за 2012. годину.
3.    Извештај о раду са Финансијским извештајем Јавног предузећа „Боговина“ Бор
за 2012. годину.
4.    Извештај о раду и финансијском пословању Центра за социјални рад „др Михајло Ступар“ у Књажевацу за 2012. годину.
5.    Извештај о раду (са финансијским извештајем) Народне библиотеке „Његош“
за 2012. годину.
6.    Извештај о раду Дома културе „Књажевац“ у Књажевцу за 2012. годину.
7.    Извештај о раду Завичајног музеја у Књажевцу за 2012. годину, са финансијским показатељима.
8.    Извештај о раду и стању средстава и имовине Фонда за солидарну стамбену изградњу општине Књажевац на дан 31.12.2012. године.    
9.    Извештај о раду Предшколске установе „Бајка“ у Књажевцу за радну 2011/2012. годину.
10.    Решење о давању сагласности на Програм рада Предшколске установе „Бајка“ у Књажевацу за радну 2012/2013. годину.
11.    Решење о давању сагласности на Програм рада Регионалног центра за стручно усавршавање Књажевац за 2013. годину.
12.    Решење о давању сагласности на План рада Црвеног крста Књажевац за 2013. годину.
13.    Одлука о усвајању Оперативног плана одбране од поплава за воде II реда општине Књажевац за 2013. годину.
14.    Одлука о усвајању Плана детаљне регулације „Ушће“ и зелене пијаце у Књажевцу.
15.    Одлука о изради Плана детаљне регулације далековода 35КВ „Балта Бериловац – 
Јабучко равниште“ на Старој планини.
16.    Одлука о равноправности полова на територији општине Књажевац.
17.    Одлука о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа „Спортско туристички ресурси Књажевац“ Књажевац ради усклађивања са законским прописима.
18.    Одлука о измени и допуни Одлуке о правима изабраних и постављених лица општине Књажевац.
19.    Декларација за општину Књажевац без генетски модификованих организама.
20.    Решење о разрешењу Вд директора ЈП „Спортско туристички ресурси Књажевац“.
21.    Решење о именовању Вд директора ЈП „Спортско туристички ресурси Књажевац“.
22.    Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора ЈП „Спортско туристички ресурси Књажевац“.
23.    Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Савета за месне заједнице.
24.    Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Савета за идејно уређење града.
25.    Одлука о утврђивању престанка мандата одборника.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2021}

Search