13. Седница скупштине општине Књажевац

На  XIII седници Скупштине општине Књажевац, одржаној дана 14.06.2013. године (петак), разматрана су и донета следећа акта

    Одлука о усвајању Стратегије искоришћења хидроенергетског потенцијала општине Књажевац.
    Одлука о доношењу Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Књажевац за 2013. годину.
    Одлука о Завршном рачуну буџета општине Књажевац за 2012. годину.
    Извештај о раду Општинске управе општине Књажевац и Општинског јавног правобранилаштва за 2012. годину.
    Одлука о измени и допуни Одлуке о постављању мањих монтажних објеката на јавним и осталим површинама.
    Одлука о измени и допуни Одлуке о пословном и другом простору општине Књажевац.
    Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Топлана“ Књажевац.
    Решење о давању сагласности на Статут Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Књажевац.
    Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа „Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац.
    Решење о давању сагласности на Статут Јавног предузећа „Спортско туристички ресурси Књажевац“ Књажевац.
    Решење о измени и допуни Решења о именовању Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету и ученику.
    Решење о приступању процени вредности основног неновачаног капитала јавних предузећа чији је оснивач Скупштина општине Књажевац.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2021}

Search