15. Седница скупштине општине Књажевац

На  XV седници Скупштине општине Књажевац, одржаној дана 01.07.2013. године (понедељак), разматрана су и донета следећа акта:

 

    Извештај о пословању Туристичке организације општине Књажевац за 2012. годину.
    Извештај о раду ЈКП „Стандард“ Књажевац за 2012. годину.
    Извештај о раду Фондације за повећање наталитета општине Књажевац за 2012. годину.
    Решење о давању сагласности на Програм рада са Финансијским планом Фондације за повећање наталитета општине Књажевац, за 2013. годину.
    Решење о давању сагласности на Програм рада Фонда солидарне стамбене изградње општине Књажевац за 2013. годину.
    Решење о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања ЈП „Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац са финансијским планом прихода и расхода за 2013. годину и Програм о измени и допуни Програма  уређивања грађевинског земљишта општине Књажевац за 2013. годину.
    Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом.
    Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Књажевац за 2013. годину.
    Одлука o Општинској управи општине Књажевац.
    Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавним признањима општине Књажевац.
    Одлука о утврђивању броја деце у васпитним групама  у Предшколској установи „Бајка“ у Књажевцу.
    Одлука  о спровођењу јавног конкурса  за именовање  директора Јавног комуналног предузећа „Топлана“ Књажевац.
    Предлог  јавног конкурса  за  именовање директора Јавног комуналног предузећа „Топлана“ Књажевац.
    Одлука о спровођењу јавног конкурса  за именовање  директора Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Књажевац
    Предлог јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Књажевац
    Одлука о спровођењу јавног конкурса  за именовање  директора Јавног предузећа  „Спортско туристички ресурси Књажевац“ Књажевац.
    Предлог јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа  „Спортско туристички ресурси Књажевац“ Књажевац.
    Одлука  о спровођењу јавног конкурса за именовање  директора Јавног предузећа  „Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац.
    Предлог јавног конкурса  за именовање директора Јавног предузећа  „Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац.
    Решење о образовању Комисије за именовања директора Јавних и Јавних комуналних предузећа чији је оснивач општине Књажевац.
    Решење  о давању сагласности на Одлуку Управног одбора ЈКП „Стандард“ Књажевац о одобравању задуживања по основу узимања кредита.
    Решење  о давању сагласности на Одлуку Управног одбора  ЈКП „Стандард“ Књажевац о покрићу губитка из нераспоређене добити из ранијих година.
    Решење о разрешењу директора Завичајног музеја у Књажевцу.
    Решење о именовању вршиоца дужности директора Завичајног музеја у Књажевцу.
    Решење о именовању Изборне комисије општине Књажевац у сталном саставу.
    Решење о разрешењу директора Центра за социјални рад „Др Михајло Ступар“ у Књажевцу.
    Решење о именовању директора Центра за социјални рад „Др Михајло Ступар“ у Књажевцу.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
pecat_small.jpg
baner_upozorenje_africka_kuga.jpg
© Општина Књажевац {2021}

Search