39. Седница скупштине општине Књажевац

39. седница Скупштине општине Књажевац, одржаној 28.12.2015. године усвојена су и донета следећа акта:

 

    Закључак у вези Информације о спроведеној комасацији у Влашком Пољу.
    Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Књажевац за 2015. годину.
    Одлука о празнику и слави општине Књажевац.
    Одлука о одређивању спратности објеката.
    Одлука о боравишној такси у општини Књажевац.
    Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац за 2016. годину са Програмом обављања делатности, управљања путевима и улицама на територији општине Књажевац и Програмом уређивања грађевинског земљишта и комуналне инфраструктуре и јавних објеката са финансијским планом прихода и расхода за 2016. годину.
    Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Боговина“ Бор за 2016. годину.
    Решење о давању сагласности на Програм пословања Агенције за развој општине Књажевац, ДОО за 2016. годину.
    Решење о давању сагласности на Програм субвенционисања Агенције за развој општине Књажевац, ДОО у 2016. години.

      10.  Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Стандард“ Књажевац за 2016. годину.

      11.  Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Стандард“ Књажевац, број 2741 од 08.12.2015. године о одобравању задужења по основу узимања кредита.

      12.  Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Топлана“ Књажевац о ценама топлотне енергије.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search