4. Седница скупштине општине Књажевац

На 4. седници Скупштине општине Књажевац, одржаној 02.09.2016. године донета су следећа акта:

1.    Одлука о утврђивању престанка мандата одборнику.
2.    Решење о давању сагласности на Извештај о Програму пословања ЈКП „Топлана“ Књажевац за 2015. годину.
3.    Извештај о пословању „Агенције за развој општине Књажевац“, доо за 2015. годину.
4.    Извештај о извршењу буџета општине Књажевац за период јануар – јун 2016. године.
5.    Одлука о суфинансирању пројеката који доприносе унапређењу живота грађана у месним заједницама на територији општине Књажевац.
6.    Одлука о доношењу Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Књажевац за 2016. годину.
7.    Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа „Спортско туристички ресурси Књажевац“ Књажевац ради усклађивања са законским прописима.
8.    Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за производњу и снабдевање паром и топлом водом „Топлана“ Књажевац ради усклађивања са законским прописима.
9.    Одлука о промени оснивачког акта Јавног предузећа „Дирекција за развој , урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац ради усклађивања са законским прописима.
10.    Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Књажевац ради усклађивања са законским прописима.
11.    Одлука о измени и допуни Одлуке о постављању мањих монтажних објеката на јавним и осталим површинама.
12.    Одлука о одређивању простора на територији општине Књажевац на којима није дозвољено јавно окупљање.
13.    Одлука о доношењу Плана генералне регулације насеља Минићево.
14.    Одлука о давању на коришћење покретне ствари – превозног средства у јавној својини Општине Књажевац.
15.    Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈП „Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац.
16.    Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈКП „Стандард“ Књажевац.
17.    Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈП „Спортско туристички ресурси Књажевац“ Књажевац.
18.    Решење о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Центра за социјални рад „др Михајло Ступар“ Књажевац.
19.    Решење о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Завичајног музеја Књажевац.
20.    Решење о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Народне библиотеке „Његош“ Књажевац.
21.    Решење о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Дома културе „Књажевац“ Књажевац.
22.    Решење о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Туристичке организације општине Књажевац.
23.    Решење о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Регионалног центра за стручно усавршавање Књажевац.
24.    Решење о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Фонда за развој пољопривреде општине Књажевац.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search