6. Седница скупштине општине Књажевац

На 6. седници Скупштине општине Књажевац, одржаној 07.11.2016. године донета су следећа акта:

1.    Одлука о утврђивању престанка мандата одборнику.
2.    Извештај о оствареним резултатима рада Основне школе „Димитрије Тодоровић Каплар“ у Књажевцу у школској 2015/2016 годину.
3.    Извештај о припремљености Основне школе „Димитрије Тодоровић Каплар“ у Књажевцу за школску 2016/2017 годину.
4.    Извештај о оствареним резултатима рада Основне школе „Вук Караџић“ у Књажевцу за школску 2015/2016 годину.
5.    Извештај о припремљености Основне школе „Вук Караџић“ у Књажевцу за школску 2016/2017 годину.
6.    Извештај о оствареним резултатима рада Основне школе „Дубрава“ у Књажевцу у школској 2015/2016 години.
7.    Извештај о припремљености Основне школе „Дубрава“ у Књажевцу у школској 2016/2017 години.
8.    Извештај о раду Основне школе „Младост“ у Књажевцу за школску 2015/2016 годину.
9.    Извештај о припремљености Основне школе „Младост“ у Књажевцу за рад у школској 2016/2017 години.
10.    Извештај о оствареним резултатима рада Основне музичке школе „Предраг Милошевић“ у Књажевцу у школској 2015/2016 години.
11.    Извештај о припремљености Основне музичке школе „Предраг Милошевић“ у Књажевцу за школску 2016/2017 годину.
12.    Извештај о оствареним резултатима Књажевачке гимназије за школску 2015/2016 годину.
13.    Извештај о материјално – техничкој и кадровској припремљености Књажевачке гимназије за школску 2016/2017 годину.
14.    Извештај о реализацији Годишњег плана рада Техничке школе у Књажевцу за школску 2015/2016 годину.
15.    Извештај о припрељености Техничке школе у Књажевцу за школску 2016/2017 годину.
16.    Решење о давању сагласности на Одлуку о промени пословног имена Јавног предузећа „Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац.
17.    Решење о давању сагласности на Одлуку о промени претежне делатности Јавног предузећа „Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац.
18.    Извештај о извршењу буџета општине Књажевац за период јануар – септембар 2016. године.
19.    Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Књажевац за 2016. годину.
20.    Одлука о изменама и допунама Одлуке о Општинској управи Књажевац.
21.    Одлука о промени оснивачког акта Туристичке организације општине Књажевац ради усклађивања са законским прописима.
22.    Одлука о промени Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа „Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац ради усклађивања са законским прописима.
23.    Одлука о допуни Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП „Стандард“ Књажевац ради усклађивања са законским прописима.
24.    Одлука о измени и допуни Одлуке о управљању комуналним отпадом на територији општине Књажевац.
25.    Одлука о покретању поступка реализације јавно-приватног партнерства без елемената концесије за пројекат „Унапређење и модернизација јавне расвете у општини Књажевац“.
26.    Решење о приступању процени вредности основног неновчаног капитала Јавног комуналног предузећа „Топлана“ у Књажевцу.
27.    Решење о именовању чланова Управног одбора Предшколске установе „Бајка“ Књажевац.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search