43. Седница скупштине општине Књажевац

На 43. седници Скупштине општине Књажевац, сазвану по хитном поступку, одржаној дана 03.03.2020. године усвојена су и донета следећа акта:

 1. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштава капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач општина Књажевац за период 01.01. до 31.12.2019. године.
 2. Одлука о доношењу Програма отуђења, давања у закуп и прибављања грађевинског земљишта за 2020. годину.
 3. Одлука о доношењу Програма отуђења, прибављања, давања у закуп и оджавања пословног простора општине Књажевац за 2020. годину.
 4. Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац“ Књажевац, са финансијским планом за 2020. годину.
 5. Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Топлана“ Књажевац за 2020. годину.
 6. Решење о давању сагласности на Програм субвенционисања ЈКП „Топлана“ Књажевац за 2020. годину.
 7. Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа за изградњу и експлоатацију РВС „Боговина“ Бор за 2020. годину.
 8. Решење о давању сагласности на План рада Црвеног крста Књажевац за 2020. годину.
 9. Решење о давању сагласности на Програм пословања AGENCIJE ZA RAZVOJ OPŠTINE KNJAŽEVAC DOO KNJAŽEVAC за 2020. годину.
 10. Решење о давању сагласности на Програм субвенционисања AGENCIJE ZA RAZVOJ OPŠTINE KNJAŽEVAC DOO KNJAŽEVAC за 2020. годину.
 11. Решење о давању сагласности на План и Програм рада о измени и допуни Плана и Програма рада Туристичке организације општине Књажевац за 2020. годину.
 12. Одлука о давању сагласности на употребу имена општине Књажевац.
 13. Одлука о месним заједницама на територији општине Књажевац.
 14. Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта Народнe библиотеке „Његош“ у Књажевцу ради усклађивања са законским прописима.
 15. Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта Дома културе „Књажевац“ у Књажевцу ради усклађивања са законским прописима.
 16. Одлука о изменама и допунама Одлуке о промени оснивачког акта Завичајног музеја у Књажевцу ради усклађивања са законским прописима.
 17. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Књажевац.
 18. Решење о именовању директора Туристичке организације општине Књажевац.
 19. Решење о измени Решења о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Дома културе „Књажевац“ у Књажевцу.
 20. Решење о измени Решења о именовању чланова Управног одбора Предшколске   

 установе „Бајка“ Књажевац.

 1. Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Димитрије Тодоровић Каплар“ Књажевац.
 2. Решење о именовању Општинске изборне комисије за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Књажевац у сталном саставу.

 

 

 

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search