41. Седница скупштине општине Књажевац

На 41. седници Скупштине општине Књажевац, одржаној дана 30.12.2019. године усвојена су и донета следећа акта:

 

  1. Решење о давању сагласности на Програм рада Центра за социјални рад „др Михајло Ступар“ у Књажевцу за 2020. годину, за део који се финансира из буџета општине Књажевац.
  2. Решење о давању сагласности на Програм рада Завичајног музеја  Књажевац за 2020. годину.
  3. Решење о давању сагласности на План и Програм рада Туристичке организације општине Књажевац за 2020. годину.
  4. Решење о давању сагласности на Програм рада Дома културе „Књажевац“ Књажевац са финансијским планом за 2020. годину.
  5. Решење о давању сагласности на Програм рада Народне библиотеке „Његош“ Књажевац са финансијским планом за 2020. годину.
  6. Решење о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом Регионалног центра за стручно усавршавање Књажевац за 2020. годину.
  7. Одлука о доношењу Програма уређивања грађевинског земљишта општине Књажевац за 2020. годину.
  8. Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама.
  9. Одлука о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта из јавне својине. (КО Трновац)
logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search