21. Седница скупштине општине Књажевац

На 21. седници Скупштине општине Књажевац, одржаној дана 23.03.2018. године усвојена су и донета следећа акта:


1.    Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Станадард“ Књажевац за 2018. годину.
2.    Решење о давању сагласности на цене услуга ЈКП „Стандард“ Књажевац у обављању комуналне делатности од општег интереса.
3.    Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП „Боговина“ Бор за 2018. годину.
4.    Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Топлана“ Књажевац за 2018. годину.
5.    Решење о давању сагласности на Програм субвенционисања Јавног комуналног предузећа „Топлана“ Књажевац за 2018. годину.
6.    Одлука о повећању основног капитала Јавног комуналног предузећа за производњу и снабдевање паром и топлом водом „Топлана“ Књажевац.
7.    Одлука о измени и допуни Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за производњу и снабдевање паром и топлом водом „Топлана“ Књажевац ради усклађивања са законским прописима.
8.    Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Књажевац за 2018. годину.
9.    Одлука о ангажовању ревизора за екстерну ревизију консолидованог Завршног рачуна буџета општине Књажевац за 2017. годину. 
10.    Одлука о давању сагласности на употребу имена општине Књажевац.
11.    Одлука о давању сагласности на употребу имена општине Књажевац.
12.    Одлука о такси превозу на територији општине Књажевац.
13.    Одлука о доношењу Програма отуђења, прибављања, давања у закуп и одржавања пословног простора општине Књажевац за 2018. годину.
14.    Одлука о изради Плана генералне регулације насеља Кална.
15.    Одлука о кућном реду у стамбеним и стамбено пословним зградама на територији општине Књажевац.
16.    Одлука о висини износа накнаде коју плаћају власници посебних делова зграде у случају принудно постављеног професионалног управника на територији општине Књажевац.
17.    Одлука о минималној висини износа текућег одржавања зграда на територији општине Књажевац.
18.    Одлука о минималној висини износа издвајања на име трошкова инвестционог одржавања заједничких делова зграде на територији општине Књажевац.
19.    Одлука о прибављању непокретности – неизграђеног грађевинског земљишта у јавну својину општине Књажевац непосредном погодбом.
20.    Одлука о давању претходне сагласности на статусну промену – припајање Јавног предузећа „Спортско туристички ресурси Књажевац“ Књажевац,  Агенцији за развој општине Књажевац, доо Књажевац. 
21.    Решење о именовању чланова Школског одбора Књажевачке гимназије у Књажевцу.
22.    Решење о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Дубрава“  Књажевац.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search