Расположив пословни простор

Простор за индустријску зону „Касарна“ у Књажевцу

У самом граду Књажевцу, надомак магистралног пута Ниш - Прахово, M-25 налази се комплекс војних објеката на површини од 23,21 ха са потребном инфраструктуром (водовод, канализација, електрика, приступни пут).

Р.бр.        Назив непокретности                                Корисна површина
1.            УПРАВНА ЗГРАДА КОМАНДЕ                                       984,70        
2.            ЗГРАДА ЗА СТАНОВАЊЕ ВОЈНИКА                             1526,36      
3.            ЗГРАДА ЗА СТАНОВАЊЕ ВОЈНИКА                            1.394,34 
4.            КОНТРОЛНО ПРОПУСНА СТАНИЦА                                  7,26        
5.            БЕНЗИНСКА СТАНИЦА (комплет)                                         -       
6.            МАГАЦИН                                                                  247,94       
7.            МАГАЦИН                                                                  126,29        
8.            МАГАЦИН                                                                    41,32          
9.            ПЕКАРА                                                                     248,25
10.          МАГАЦИН                                                                   408,10       
11.          МАГАЦИН                                                                   235,04        
12.          МАГАЦИН-УГЉАРА                                                      235,11          
13.          ЗГРАДА ЗА ПРОТИВПОЖАРНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ                   41,75         
14.          МАГАЦИН                                                                   235,76        
15.          ПОМИЈАРА                                                                   15,00           
16.          КУХИЊА СА ТРПЕЗАРИЈОМ И  МАГАЦИНОМ  ИСХРАНЕ    998,10          
17.          МАГАЦИН                                                                   226,96      
18.          КАНТИНА                                                                   263,74         
19.          КОТЛАРНИЦА (комплет)                                              134,74      
20.          ЗГРАДА ЗА ПУЊЕЊЕ ГОРИВА                                        183,30       
21.          МАГАЦИН                                                                    350,76         
22.          КУПАТИЛО И ПЕРИОНИЦА                                            179,11 
23.          ТЕХНИЧКА РАДИОНИЦА                                               545,58 
24.          НАДСТРЕШНИЦА ЗИДАНА                                           1.597,89 
25.          МАГАЦИН                                                                      21,37   
26.          ЗГРАДА СА ХИДРОФОРСКИМ ПОСТРОЈЕЊИМА                  21,84    
27.          ЗГРАДА ЗА СТАНОВАЊЕ ВОЈНИКА                                1528,24 
28.          АМБУЛАНТА                                                                468,31 
29.          КИСИКАРА                                                                      2,25   
30.          ГАРАЖА                                                                       47,49   
31.          СТРАЖАРНИЦА                                                               1,20        
32.          СКЛОНИШТЕ                                                                 34,00          
33.          СТРАЖАРНИЦА                                                               1,20        
34.          СТРАЖАРНИЦА                                                               1,20        
35.          СТРАЖАРНИЦА                                                               1,20        
36.          ВЕЊАК-дрвени                                                              13,00
37.          МАГАЦИН                                                                        1,50        
38.          СТРАЖАРНИЦА                                                               1,20        
39.          СКЛОНИШТЕ                                                                  34,00          
40.          БИНА                                                                            20,00
СВЕГА:    ГРАЂЕВИНСКА ПАРЦЕЛА  са комплетном инфраструктуром и оградом (кп. бр.1890/1, 1890/2, 3440  и  1887 КО Књажевац)    232.104,00
Процењена вредност комплекса је 68.000.000 динара.

Планом детаљне регулације индустријске зоне „Касарна“, усвојеном од стране Скупштине општине Књажевац 2007. године, предвиђена је следећа функционална организација објеката:

    мешовито становање (индивидуално и колективно), апартмани за преноћишта
    просторије ЈКП „Стандард“ Књажевац
    Ватрогасни дом
    Управа царине и шпедиције
    Пошта – експозитура
    Банка
    Амбуланта
    Апотека
    Угоститељски објекти и све врсте локала са продајом прехрамбених производа
    Трговински објекти
    Пекаре
    Индустријски објекти са различитим делатностима
    Производна и услужна делатност
    Производно занатство и сервиси
    Бензинска станица
    Бизнис инкубатор
    Центар за преквалификацију радника
    Новоформирани објекти из области просвете
    Све производне и непроизводне делатности које не загађују човекову средину.

Поред наведених, Планом детаљне регулације планирани су и следећи објекти:

Врсте заузећа                       Површина (ha)      Учешће у %
Саобраћајнице                       1.25.30                5,40%
Паркинг простор                    0.47.25                2.04
Зелене површине                   9.98.00              17.15
Слободне површине                1.99.00                 8.6
Новопројектовани објекти      13.64.07              58.77
Постојећи објекти                   1.17.02                5.04
Спортски терен                      0.70.40                3.00
укупно                                  23.21.04                100

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search