Планови јавних набавки

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ КОМПЛЕКСА ТУРИСТИЧКОГ СЕЛА “ЈАБУЧКО РАВНИШТЕ” на к.п.бр. 4091, 4092, 4093, 4094, 4095 и 4096 у КО ЋУШТИЦА, НА СТАРОЈ ПЛАНИНИ, ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА РАЗРАДУ ЛОКАЦИЈЕ И ИЗГРАДЊУ СМЕШТАЈНИХ ОБЈЕКАТА НА ГП2а, К.П. бр. 4089/4, К.О. ЋУШТИЦА, СТАРА ПЛАНИНА

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ СПОРТСКО-РЕКРЕАТИВНОГ ЦЕНТРА НА ГРАЂЕВИНСКОЈ ПАРЦЕЛИ 6 НА ЈАБУЧКОМ РАВНИШТУ, СТАРА ПЛАНИНА, ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ КОМПЛЕКСААПАРТ-ХОТЕЛА “ЈЕЛКИЦЕ” на к.п.бр.3959/2, 3959/7, 3965/1, 3965/3, 3965/4, 3965/5, 3965/10, 3965/11 КО Ћуштица, на Јабучком равништу, Стара планина , Општина Књажевац

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ КОМПЛЕКСА АПАРТ-ХОТЕЛА "ЈЕЛКИЦЕ 2" на к.п.бр. 3960/1, 3960/2, 3961, 3965/2, делу 4134 и на к.п.бр. 3960/3, 3965/11, делу 3961, делу 3959/15 и делу 3967/3) на "Јабучком равништу" на Старој планини, КО Ћуштица, општина Књажевац

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ВЕРСКОГ ОБЈЕКТА У КАЛИЧИНИ НА КП БРОЈ 851/2 КО КАЛИЧИНА У КАЛИЧИНИ

2017.

ИНФОРМАЦИЈА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАРУЧИОЦА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ, У 2017. ГОДИНИ преузмите овде

ИЗВЕШТАЈ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА У 2017. ГОДИНИ преузмите овде

 


 

2016.

ИНФОРМАЦИЈА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАРУЧИОЦА ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ, У 2016. ГОДИНИ преузмите овде

ИЗВЕШТАЈ О ЗАКЉУЧЕЊУ УГОВОРА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА У 2016. ГОДИНИ преузмите овде

 


 

 

2015.

Извештај о спроведеним јавним набавкама у 2015. години преузмите овде.


 

 

2014.

Извештај о спроведеним јавним набавкама у 2014. години преузмите овде.

2023

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ВЕРЗИЈА 1 преузмите овде

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ВЕРЗИЈА 2 преузмите овде

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ВЕРЗИЈА 3 преузмите овде

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ВЕРЗИЈА 4 преузмите овде

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ВЕРЗИЈА 5 преузмите овде

2022

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ВЕРЗИЈА 1 преузмите овде

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ВЕРЗИЈА 2 преузмите овде

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ВЕРЗИЈА 3 преузмите овде

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ВЕРЗИЈА 4 преузмите овде

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ВЕРЗИЈА 5 преузмите овде

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ВЕРЗИЈА 6 преузмите овде

2021

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ВЕРЗИЈА 1 преузмите овде

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ВЕРЗИЈА 2 преузмите овде

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ВЕРЗИЈА 3 преузмите овде

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ВЕРЗИЈА 4 преузмите овде

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ВЕРЗИЈА 5 преузмите овде

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ВЕРЗИЈА 6 преузмите овде

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ВЕРЗИЈА 7 преузмите овде

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ВЕРЗИЈА 8 преузмите овде

 

2020

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ВЕРЗИЈА 1 преузмите овде

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ВЕРЗИЈА 2 преузмите овде

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ВЕРЗИЈА 3 преузмите овде

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ВЕРЗИЈА 4 преузмите овде

 

2018.

ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ преузмите овде

ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА КЊАЖЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ преузмите овде

ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ преузмите овде

ПЛАН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ (13.03.2018) преузмите овде

ПЛАН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ (27.03.2018) преузмите овде

ПЛАН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ (23.04.2018) преузмите овде

ПЛАН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ (26.04.2018) преузмите овде

ПЛАН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ (25.05.2018) преузмите овде

ПЛАН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ (07.06.2018) преузмите овде

ПЛАН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ (21.06.2018) преузмите овде

ПЛАН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ (10.07.2018) преузмите овде

ПЛАН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ (19.07.2018) преузмите овде

ПЛАН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ (30.07.2018) преузмите овде

ПЛАН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ (28.08.2018) преузмите овде

 


 

 

2017.

ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ преузмите овде

ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА КЊАЖЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ преузмите овде

ГОДИШЊИ ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ преузмите овде

ПЛАН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ (13.03.2017) преузмите овде

ПЛАН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ (20.03.2017) преузмите овде

ПЛАН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ (09.05.2017) преузмите овде

ПЛАН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ (21.09.2017) преузмите овде

ПЛАН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ (25.10.2017) преузмите овде

ПЛАН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ (11.12.2017) преузмите овде

ПЛАН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ (28.12.2017) преузмите овде

 


 

 

2016.

План јавних набавки за 2016. годину преузмите овде.

ПЛАН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ (14.07.2016) преузмите овде

ПЛАН О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КЊАЖЕВАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ (06.12.2016) преузмите овде


 

2015.

План јавних набавки за 2015. годину где се као наручилац јавља општина Књажевац преузмите овде.

План јавних набавки за 2015. годину где се као наручилац јавља Општинска управа Књажевац преузмите овде.


 

2014.

План јавних набавки за 2014. годину где се као наручилац јавља општина Књажевац преузмите овде.

План јавних набавки за 2014. годину где се као наручилац јавља Општинска управа Књажевац преузмите овде.


НАПОМЕНA:

1. Тражену документацију, шаљемо искључиво на подручју Републике Србије, само за особе које су уписане у матичну књигу рођених, венчаних, умрлих и књигу држављана у Књажевцу (за насељена места Књажевац, Штипина,  Црвење, Грезна, Сврљишка Топла, Скробница, Бели Поток , Божиновац,  Балевац, Лепена, Стогазовац, Дречиновац, Доња Соколовица , Каличина,   Вина, Булиновац, Слатина, Бањски Орешац, Зоруновац , Шуман Топла,  Жуковац, Горња Соколовица, Кандалица, Балинац, Старо Корито,  Дрвник, Градиште, Дејановац, Причевац,Алдинац, Репушница, Жлне, Понор, Крента, Мучибаба, Васиљ,   Балановац, Бучје, Влашко Поље,  Зубетинац, Горња Каменица, Папратна, Доња Каменица,  Штрбац, Горње Зуниче, Берчиновац, Локва, Доње Зуниче, Равна,  Потркање, Подвис, Ргоште, Орешац, Глоговац, Миљковац)


За документа ван ових насељених места обратите се надлежним Месним Канцеларијама овде
2. Подаци за лице се попуњавају из личне карте.
3. У случају одбијања захтева, бићете контактирани телефоном или е-поштом.
4. Свака злоупотреба ове услуге је законом кажњива.
5. За више информација можете се обратити на телефон матичне службе од 08-12h: 019/731 623 (Матична служба) или на е-адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
6. Уколико желите да вам се тражени докуменат достави на кућну адресу потребно је да уплатите још 100,00 динара на рачун број 840-742251843-73
7. Изводи и уверења се шаљу препорученом поштом, након приспеле потврде о уплати одговарајућих такси.
8. Име и презиме на уплатницама мора да се слаже са захтевом.
9. Уплату и слање захтева у извршите истог дана.
10. Захтеве и потврде о уплати такси можете послати:
1. препорученом поштом, на адресу:
Општинска управа Књажевац, за матичну службу
ул. Милоша Обилића бр. 1, 19350 Књажевац
;
2. факсом на број 019/732-730; или
3. попуњен захтев и скениране уплатнице послати на е-адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 • Општинско веће општине Књажевац дана 05.12.2018.године објављује Решење бр. 553-100/2018-02 од 19.11.2018.године јер достављање на други начин није било могуће.

          Преузмите документ бр. 553-100/2018-02

 • Општинско веће општине Књажевац дана 05.12.2018.године објављује Решење бр. 553-123/2018-02 од 19.11.2018.године јер достављање на други начин није било могуће.

          Преузмите документ бр. 553-123/2018-02

 • Општинска управа Књажевац дана 20.02.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2019-00010 од 05.02.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2019-00010

 • Општинска управа општине Књажевац дана 20.02.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2019-00011 од 05.02.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2019-00011
 • Општинска управа општине Књажевац дана 20.02.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2019-00013 од 05.02.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2019-00013

 • Општинска управа општине Књажевац дана 27.02.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2019-00023 од 19.02.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2019-00023

 • Општинска управа општине Књажевац дана 06.03.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2019-00057 од 04.03.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2019-00057

 • Општинска управа општине Књажевац дана 11.03.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-37/2019-00001 од 21.02.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-37/2019-00001

 • Општинска управа општине Књажевац дана 15.03.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2019-00062 од 11.03.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2019-00062

 • Општинска управа општине Књажевац дана 18.03.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2019-00021 од 27.02.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2019-00021

 • Општинска управа општине Књажевац дана 21.03.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2019-00034 од 01.03.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2019-00034

 • Општинска управа општине Књажевац дана 21.03.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-11/2019-00001 од 13.03.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-11/2019-00001

 • Општинска управа општине Књажевац дана 26.03.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2019-00051 од 20.03.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2019-00051
 • Општинска управа општине Књажевац дана 27.03.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2019-00072 од 18.03.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2019-00072

 • Општинска управа општине Књажевац дана 27.03.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2019-00048 од 18.03.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2019-00048

 • Општинска управа општине Књажевац дана 27.03.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2019-00037 од 18.03.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2019-00037

 • Општинска управа општине Књажевац дана 27.03.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2019-00069 од 18.03.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2019-00069

 • Општинска управа општине Књажевац дана 27.03.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2019-00047 од 25.03.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2019-00047

 • Општинска управа општине Књажевац дана 27.03.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2019-00078 од 21.03.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2019-00078

 • Општинска управа општине Књажевац дана 10.04.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2019-00058 од 01.04.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2019-00058

 • Општинска управа општине Књажевац дана 10.04.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2019-00049 од 04.04.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2019-00049

 • Општинска управа општине Књажевац дана 11.04.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2019-00092 од 01.04.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2019-00092

 • Општинска управа општине Књажевац дана 11.04.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2019-00052 од 02.04.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2019-00052

 • Општинска управа општине Књажевац дана 17.04.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2019-00059 од 05.04.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2019-00059

 • Општинска управа општине Књажевац дана 17.04.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2019-00047 од 03.04.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2019-00047

 • Општинска управа општине Књажевац дана 17.04.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2019-00103 од 12.04.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2019-00103

 • Општинска управа општине Књажевац дана 24.04.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2019-00111 од 17.04.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2019-00111

 • Општинска управа општине Књажевац дана 14.05.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2019-00068 од 22.04.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2019-00068

 • Општинска управа општине Књажевац дана 15.05.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2019-00124 од 10.05.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2019-00124

 • Општинска управа општине Књажевац дана 16.05.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2019-00079 од 13.05.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2019-00079

 • Општинска управа општине Књажевац дана 17.05.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2019-00083 од 15.05.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2019-00083

 • Општинска управа општине Књажевац дана 20.05.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2019-00086 од 16.05.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2019-00086

 • Општинска управа општине Књажевац дана 23.05.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2019-00122 од 03.05.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2019-00122

 • Општинска управа општине Књажевац дана 23.05.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2019-00091 од 20.05.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2019-00091

 • Општинска управа општине Књажевац дана 23.05.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2019-00071 од 20.05.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2019-00071

 • Општинска управа општине Књажевац дана 23.05.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2019-00068 од 20.05.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2019-00068

 • Општинска управа општине Књажевац дана 27.05.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2019-00060 од 09.05.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2019-00060

 • Општинска управа општине Књажевац дана 27.05.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2019-00074 од 22.05.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2019-00074

 • Општинска управа општине Књажевац дана 03.06.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2019-00062 од 16.05.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2019-00062

 • Општинска управа општине Књажевац дана 03.06.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2019-00101 од 30.05.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2019-00101

 • Општинска управа општине Књажевац дана 04.06.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2019-00047 од 28.02.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2019-00047

 • Општинска управа општине Књажевац дана 04.06.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2019-00019 од 27.02.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2019-00019

 • Општинска управа општине Књажевац дана 04.06.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2019-00035 од 06.03.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите
  документ бр. 072-208-00-02/2019-00035

 • Општинска управа општине Књажевац дана 04.06.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2019-00073 од 21.05.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2019-00073

 • Општинска управа општине Књажевац дана 12.06.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2019-00138 од 31.05.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2019-00138

 • Општинска управа општине Књажевац дана 12.06.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2019-00079 од 29.05.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2019-00079

 • Општинска управа општине Књажевац дана 14.06.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2019-00088 од 12.06.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2019-00088

 • Општинска управа општине Књажевац дана 26.08.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2019-00126 од 21.08.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 0072-208-00-02/2019-0126

 • Општинска управа општине Књажевац дана 26.08.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2019-00158 од 19.08.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2019-00158

 • Општинска управа општине Књажевац дана 26.08.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-11/2019-00003 од 13.08.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-11/2019-00003

 • Општинска управа општине Књажевац дана 04.09.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2019-00111 од 22.08.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2019-00111

 • Руководилац Одељења за инспекцијске послове општинске управе Књажевац објављује Прекршајни налог број 355-28-1/2019-08 од 20.08.2019. године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 355-28-1/2019-08

 • Руководилац Одељења за инспекцијске послове општинске управе Књажевац објављује Записник број 355-28/2019-08 од 20.08.2019. године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 355-28/2019-08

 • Руководилац Одељења за инспекцијске послове општинске управе Књажевац објављује Обавештење о неуредности представке број 355-94/2019-08 од 24.06.2019. године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 355-94/2019-08

 • Руководилац Одељења за инспекцијске послове општинске управе Књажевац објављује Записник број 355-50/2019-08 од 07.05.2019. године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 355-50/2019-08

 • Руководилац Одељења за инспекцијске послове општинске управе Књажевац објављује Решење број 355-50/2019-08 од 07.05.2019. године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 355-50/2019-08

 • Општинска управа општине Књажевац дана 06.09.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2019-00190 од 27.08.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2019-00190

 • Општинска управа општине Књажевац дана 06.09.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2019-00130 од 28.08.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2019-00130

 • Општинска управа општине Књажевац дана 06.09.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2019-00123 од 30.08.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2019-00123

 • Општинска управа општине Књажевац дана 06.09.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2019-00117 од 26.08.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2019-00117

 • Општинска управа општине Књажевац дана 06.09.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2019-00163 од 28.08.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2019-00163

 • Општинска управа општине Књажевац дана 06.09.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2019-00124 од 30.08.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2019-00124

 • Општинска управа општине Књажевац дана 21.10.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2019-00015 од 10.10.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2019-00015

 • Општинска управа општине Књажевац дана 21.10.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2019-00020 од 10.10.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2019-00020

 • Општинска управа општине Књажевац дана 21.10.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2019-00004 од 10.10.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2019-00004

 • Општинска управа општине Књажевац дана 30.10.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2019-00225 од 21.10.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2019-00225

 • Општинска управа општине Књажевац дана 30.10.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2019-00030 од 16.10.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2019-00030

 • Општинска управа општине Књажевац дана 30.10.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2019-00230 од 22.10.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2019-00230

 • Општинска управа општине Књажевац дана 30.10.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2019-00579 од 30.10.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2019-00579

 • Општинска управа општине Књажевац дана 04.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2019-00162 од 24.10.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2019-00162

 • Општинска управа општине Књажевац дана 04.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2019-00204 од 28.10.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2019-00204

 • Општинска управа општине Књажевац дана 04.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2019-00238 од 28.10.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2019-00238

 • Општинска управа општине Књажевац дана 04.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2019-00203 од 28.10.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2019-00203

 • Општинска управа општине Књажевац дана 06.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2019-00049 од 31.10.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2019-00049

 • Општинска управа општине Књажевац дана 06.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2019-00050 од 31.10.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2019-00050

 • Општинска управа општине Књажевац дана 06.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2019-00053 од 31.10.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2019-00053

 • Општинска управа општине Књажевац дана 07.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2019-00034 од 31.10.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2019-00034

 • Општинска управа општине Књажевац дана 07.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2019-00035 од 31.10.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2019-00035

 • Општинска управа општине Књажевац дана 07.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2019-00037 од 31.10.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2019-00037

 • Општинска управа општине Књажевац дана 07.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2019-00043 од 31.10.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2019-00043

 • Општинска управа општине Књажевац дана 07.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2019-00046 од 31.10.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2019-00046

 • Општинска управа општине Књажевац дана 07.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2019-00048 од 31.10.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2019-00048

 • Општинска управа општине Књажевац дана 07.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2019-00051 од 31.10.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2019-00051

 • Општинска управа општине Књажевац дана 07.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2019-00055 од 31.10.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2019-00055

 • Општинска управа општине Књажевац дана 14.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2019-00041 од 31.10.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2019-00041

 • Општинска управа општине Књажевац дана 14.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2019-000169 од 31.10.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2019-00169

 • Општинска управа општине Књажевац дана 14.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2019-00044 од 31.10.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2019-00044

 • Општинска управа општине Књажевац дана 14.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2019-00241 од 01.11.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2019-00241

 • Општинска управа општине Књажевац дана 14.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2019-00242 од 04.11.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2019-00242

 • Општинска управа општине Књажевац дана 14.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2019-00207 од 01.11.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2019-00207

 • Општинска управа општине Књажевац дана 14.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2019-00172 од 01.11.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2019-00172

 • Општинска управа општине Књажевац дана 14.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2019-00039 од 31.10.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2019-00039

 • Општинска управа општине Књажевац дана 14.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2019-00168 од 05.11.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2019-00168

 • Општинска управа општине Књажевац дана 14.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2019-00244 од 05.11.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2019-00244

 • Општинска управа општине Књажевац дана 19.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2019-00609 од 18.11.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2019-00609

 • Општинска управа општине Књажевац дана 19.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2019-00033 од 31.10.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2019-00033

 • Општинска управа општине Књажевац дана 19.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2019-00038 од 31.10.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2019-00038

 • Општинска управа општине Књажевац дана 19.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2019-00036 од 31.10.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2019-00036

 • Општинска управа општине Књажевац дана 19.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2019-00056 од 12.11.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2019-00056

 • Општинска управа општине Књажевац дана 19.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2019-00212 од 12.11.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2019-00212

 • Општинска управа општине Књажевац дана 21.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2019-00040 од 31.10.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2019-00040

 • Општинска управа општине Књажевац дана 21.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2019-00032 од 31.10.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2019-00032

 • Општинска управа општине Књажевац дана 21.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2019-00045 од 31.10.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2019-00045

 • Општинска управа општине Књажевац дана 21.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2019-00042 од 31.10.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2019-00042

 • Општинска управа општине Књажевац дана 21.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2019-00171 од 14.11.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2019-00171

 • Општинска управа општине Књажевац дана 28.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-11/2019-00006 од 18.11.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-11/2019-00006

 • Општинска управа општине Књажевац дана 28.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2019-00173 од 21.11.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2019-00173

 • Општинска управа општине Књажевац дана 28.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2019-00178 од 21.11.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2019-00178
 • Општинска управа општине Књажевац дана 28.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2019-00216 од 20.11.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2019-00216

 • Општинска управа општине Књажевац дана 28.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2019-00630 од 26.11.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2019-00630

 • Општинска управа општине Књажевац дана 28.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2019-00629 од 26.11.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2019-00629

 • Општинска управа општине Књажевац дана 28.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2019-00628 од 26.11.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2019-00628

 • Општинска управа општине Књажевац дана 28.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2019-00627 од 26.11.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2019-00627

 • Општинска управа општине Књажевац дана 28.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2019-00626 од 26.11.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2019-00626

 • Општинска управа општине Књажевац дана 28.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2019-00625 од 26.11.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2019-00625

 • Општинска управа општине Књажевац дана 28.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2019-00631 од 27.11.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2019-00631

 • Општинска управа општине Књажевац дана 28.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2019-00633 од 27.11.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2019-00633

 • Општинска управа општине Књажевац дана 28.11.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2019-00632 од 27.11.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2019-00632

 • Општинска управа општине Књажевац дана 06.12.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2019-00175 од 28.11.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2019-00175

 • Општинска управа општине Књажевац дана 06.12.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2019-00179 од 28.11.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2019-00179

 • Општинска управа општине Књажевац дана 06.12.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2019-00225 од 29.11.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2019-00225

 • Општинска управа општине Књажевац дана 06.12.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2019-00263 од 02.12.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2019-00263

 • Општинска управа општине Књажевац дана 06.12.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2019-00638 од 03.12.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2019-00638

 • Општинска управа општине Књажевац дана 06.12.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2019-00639 од 03.12.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2019-00639

 • Општинска управа општине Књажевац дана 06.12.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2019-00640 од 03.12.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2019-00640

 • Општинска управа општине Књажевац дана 06.12.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2019-00641 од 03.12.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2019-00641

 • Општинска управа општине Књажевац дана 06.12.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2019-00642 од 03.12.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2019-00642

 • Општинска управа општине Књажевац дана 10.12.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2019-00644 од 09.12.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2019-00644

 • Општинска управа општине Књажевац дана 10.12.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2019-00645 од 09.12.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2019-00645

 • Општинска управа општине Књажевац дана 10.12.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2019-00646 од 09.12.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2019-00646

 • Општинска управа општине Књажевац дана 10.12.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2019-00647 од 09.12.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2019-00647

 • Општинска управа општине Књажевац дана 10.12.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2019-00648 од 09.12.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2019-00648

 • Општинска управа општине Књажевац дана 10.12.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2019-00649 од 09.12.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2019-00649

 • Општинска управа општине Књажевац дана 10.12.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2019-00650 од 10.12.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2019-00650

 • Општинска управа општине Књажевац дана 10.12.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2019-00651 од 10.12.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2019-00651

 • Општинска управа општине Књажевац дана 11.12.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2019-00652 од 11.12.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2019-00652

 • Општинска управа општине Књажевац дана 13.12.2019. године објављује Решење бр. 201-29/2019-07 од 02.12.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 201-29/2019-07

 • Општинска управа општине Књажевац дана 16.12.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2019-00237 од 09.12.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2019-00237

 • Општинска управа општине Књажевац дана 16.12.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2019-00265 од 03.12.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2019-00265

 • Општинска управа општине Књажевац дана 18.12.2019. године објављује Записник бр. 501-86/2019-08 од 26.11.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 501-86/2019-08

 • Општинска управа општине Књажевац дана 18.12.2019. године објављује Записник бр. 501-102/2019-08 од 26.11.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 501-102/2019-08

 • Општинска управа општине Књажевац дана 18.12.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2019-00269 од 09.12.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2019-00269

 • Општинска управа општине Књажевац дана 18.12.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2019-00270 од 09.12.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2019-00270

 • Општинска управа општине Књажевац дана 23.12.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2019-00240 од 13.12.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2019-00240

 • Општинска управа општине Књажевац дана 23.12.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2019-00188 од 17.12.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2019-00188

 • Општинска управа општине Књажевац дана 23.12.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2019-00179 од 17.12.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2019-00179

 • Општинска управа општине Књажевац дана 23.12.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2019-00059 од 09.12.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2019-00059

 • Општинска управа општине Књажевац дана 23.12.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2019-00275 од 09.17.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2019-00275

 • Општинска управа општине Књажевац дана 23.12.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2019-00057 од 09.12.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2019-00057

 • Општинска управа општине Књажевац дана 23.12.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2019-00176 од 02.12.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2019-00176

 • Општинска управа општине Књажевац дана 25.12.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2019-00665 од 24.12.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2019-00665

 • Општинска управа општине Књажевац дана 25.12.2019. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2019-00666 од 24.12.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2019-00666

 • Општинска управа општине Књажевац дана 08.01.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2019-00246 од 26.12.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2019-00246

 • Општинска управа општине Књажевац дана 08.01.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2019-00252 од 31.12.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2019-00251

 • Општинска управа општине Књажевац дана 08.01.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2020-00001 од 03.01.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2020-00001

 • Општинска управа општине Књажевац дана 10.01.2020. године објављује Решење бр. 355-216/2019-08 од 25.12.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 355-216/2019-08

 • Општинска управа општине Књажевац дана 17.01.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2020-00001 од 03.01.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2020-00001

 • Општинска управа општине Књажевац дана 17.01.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2020-00001 од 10.01.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2020-00001

 • Општинска управа општине Књажевац дана 17.01.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2020-00002 од 10.01.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2020-00002

 • Општинска управа општине Књажевац дана 17.01.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2020-00004 од 10.01.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2020-00004

 • Општинска управа општине Књажевац дана 17.01.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-11/2020-00001 од 03.01.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-11/2020-00001

 • Општинска управа општине Књажевац дана 17.01.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2019-00249 од 30.12.2019.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2019-00249

 • Општинска управа општине Књажевац дана 17.01.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2020-00003 од 10.01.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2020-00003

 • Општинска управа општине Књажевац дана 24.01.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2020-00008 од 15.01.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2020-00008

 • Општинска управа општине Књажевац дана 29.01.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2020-00020 од 24.01.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2020-00020

 • Општинска управа општине Књажевац дана 31.01.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2020-00011 од 29.01.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2020-00011

 • Општинска управа општине Књажевац дана 31.01.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2020-00022 од 27.01.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2020-00022

 • Општинска управа општине Књажевац дана 03.02.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2020-00057 од 03.02.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2020-00057

 • Општинска управа општине Књажевац дана 03.02.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2020-00058 од 03.02.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2020-00058

 • Општинска управа општине Књажевац дана 03.02.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2020-00059 од 03.02.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2020-00059

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.02.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2020-00015 од 20.01.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2020-00015

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.02.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2020-00010 од 27.01.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2020-00010

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.02.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2020-00018 од 28.01.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2020-00018

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.02.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2020-00021 од 29.01.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2020-00021

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.02.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2020-00024 од 30.01.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2020-00024

 • Општинска управа општине Књажевац дана 10.02.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2020-00014 од 04.02.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2020-00014

 • Општинска управа општине Књажевац дана 10.02.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2020-00007 од 03.02.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2020-00007

 • Општинска управа општине Књажевац дана 10.02.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2020-00028 од 03.02.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2020-00028

 • Општинска управа општине Књажевац дана 10.02.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-49/2020-00001 од 31.01.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-49/2020-00001

 • Општинска управа општине Књажевац дана 11.02.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2020-00013 од 03.02.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2020-00013

 • Општинска управа општине Књажевац дана 21.02.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2020-00093 од 20.02.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2020-00093

 • Општинска управа општине Књажевац дана 21.02.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2020-00094 од 20.02.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2020-00094

 • Општинска управа општине Књажевац дана 21.02.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2020-00095 од 21.02.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2020-00095

 • Општинска управа општине Књажевац дана 21.02.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2020-00096 од 21.02.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2020-00096

 • Општинска управа општине Књажевац дана 21.02.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2020-00097 од 21.02.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2020-00097

 • Општинска управа општине Књажевац дана 21.02.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2020-00098 од 21.02.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2020-00098

 • Општинска управа општине Књажевац дана 03.03.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2020-00031 од 13.02.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2020-00031

 • Општинска управа општине Књажевац дана 03.03.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2020-00009 од 11.02.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2020-00009

 • Општинска управа општине Књажевац дана 03.03.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2020-00030 од 11.02.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2020-00030

 • Општинска управа општине Књажевац дана 03.03.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-11/2020-00002 од 19.02.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-11/2020-00002

 • Општинска управа општине Књажевац дана 03.03.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2020-00032 од 13.02.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2020-00032

 • Општинска управа општине Књажевац дана 03.03.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2020-00036 од 21.02.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2020-00036

 • Општинска управа општине Књажевац дана 03.03.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2020-00020 од 20.02.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2020-00020

 • Општинска управа општине Књажевац дана 03.03.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2020-00018 од 11.02.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2020-00018

 • Општинска управа општине Књажевац дана 03.03.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2020-00042 од 26.02.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2020-00042

 • Општинска управа општине Књажевац дана 03.03.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2020-00013 од 26.02.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2020-00013

 • Општинска управа општине Књажевац дана 03.03.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2020-00040 од 24.02.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2020-00040

 • Општинска управа општине Књажевац дана 06.03.2020. године објављује ЗАПИСНИК О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ бр. 355/1-13/2020-08 од 11.02.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 355/1-13/2020-08

 • Општинска управа општине Књажевац дана 16.03.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2020-00045 од 28.02.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2020-00045

 • Општинска управа општине Књажевац дана 16.03.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2020-00051 од 04.03.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2020-00051

 • Општинска управа општине Књажевац дана 16.03.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2020-00012 од 04.03.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2020-00012

 • Општинска управа општине Књажевац дана 16.03.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2020-00062 од 06.03.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2020-00062

 • Општинска управа општине Књажевац дана 16.03.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2020-00028 од 05.03.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2020-00028

 • Општинска управа општине Књажевац дана 16.03.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2020-00027 од 02.03.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2020-00027

 • Општинска управа општине Књажевац дана 16.03.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2020-00026 од 02.03.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2020-00026

 • Општинска управа општине Књажевац дана 16.03.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2020-00024 од 28.02.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2020-00024

 • Општинска управа општине Књажевац дана 16.03.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2020-00014 од 26.02.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2020-00014

 • Општинска управа општине Књажевац дана 16.03.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2020-00011 од 26.02.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2020-00011

 • Општинска управа општине Књажевац дана 16.03.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2020-00040 од 26.02.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2020-00040

 • Општинска управа општине Књажевац дана 16.03.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2020-00063 од 09.03.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2020-00063

 • Општинска управа општине Књажевац дана 16.03.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2020-00012 од 26.02.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2020-00012

 • Општинска управа општине Књажевац дана 16.03.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2020-00025 од 02.03.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2020-00025

 • Општинска управа општине Књажевац дана 16.03.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2020-00070 од 12.03.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2020-00070

 • Општинска управа општине Књажевац дана 22.04.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2020-00060 од 30.03.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2020-00060

 • Општинска управа општине Књажевац дана 22.04.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2020-00062 од 30.03.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2020-00062

 • Општинска управа општине Књажевац дана 11.05.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2020-00076 од 27.04.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2020-00076

 • Општинска управа општине Књажевац дана 11.05.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2020-00080 од 28.04.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2020-00080

 • Општинска управа општине Књажевац дана 11.05.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2020-00211 од 05.05.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2020-00211

 • Општинска управа општине Књажевац дана 11.05.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2020-00212 од 05.05.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2020-00212

 • Општинска управа општине Књажевац дана 11.05.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2020-00213 од 05.05.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2020-00213

 • Општинска управа општине Књажевац дана 11.05.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2020-00214 од 05.05.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2020-00214

 • Општинска управа општине Књажевац дана 11.05.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2020-00215 од 05.05.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2020-00215

 • Општинска управа општине Књажевац дана 11.05.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2020-00216 од 05.05.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2020-00216

 • Општинска управа општине Књажевац дана 11.05.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2020-00217 од 05.05.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2020-00217

 • Општинска управа општине Књажевац дана 11.05.2020. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2020-00218 од 05.05.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2020-00218

 • Општинска управа општине Књажевац дана 18.05.2020. године објављује Решење бр. 072-208-02/2020-00035 од 12.05.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2020-00035

 • Општинска управа општине Књажевац дана 18.05.2020. године објављује Решење бр. 072-208-02/2020-00040 од 14.05.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2020-00040

 • Општинска управа општине Књажевац дана 18.05.2020. године објављује Решење бр. 072-208-07/2020-00087 од 12.05.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-07/2020-00087

 • Општинска управа општине Књажевац дана 08.06.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00093 од 18.05.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00093

 • Општинска управа општине Књажевац дана 08.06.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00098 од 25.05.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00098

 • Општинска управа општине Књажевац дана 08.06.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00104 од 25.05.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00104

 • Општинска управа општине Књажевац дана 08.06.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00110 од 25.05.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00110

 • Општинска управа општине Књажевац дана 08.06.2020. године објављује Решење бр. 072-208-02/2020-00044 од 18.05.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-02/2020-00044

 • Општинска управа општине Књажевац дана 08.06.2020. године објављује Решење бр. 072-208-02/2020-00047 од 27.05.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-02/2020-00047

 • Општинска управа општине Књажевац дана 08.06.2020. године објављује Решење бр. 072-208-06/2020-00023 од 19.05.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-06/2020-00023

 • Општинска управа општине Књажевац дана 08.06.2020. године објављује Решење бр. 072-208-06/2020-00021 од 18.05.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-06/2020-00021

 • Општинска управа општине Књажевац дана 08.06.2020. године објављује Решење бр. 072-208-07/2020-00095 од 22.05.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-07/2020-00095

 • Општинска управа општине Књажевац дана 08.06.2020. године објављује Решење бр. 072-208-02/2020-00047 од 27.05.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-02/2020-00047

 • Општинска управа општине Књажевац дана 08.06.2020. године објављује Решење бр. 072-208-02/2020-00051 од 28.05.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-02/2020-00051

 • Општинска управа општине Књажевац дана 08.06.2020. године објављује Решење бр. 072-208-02/2020-00057 од 02.06.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-02/2020-00057

 • Општинска управа општине Књажевац дана 08.06.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00105 од 25.05.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00105

 • Општинска управа општине Књажевац дана 17.06.2020. године објављује Решење бр. 072-208-02/2020-00055 од 30.05.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-02/2020-00055

 • Општинска управа општине Књажевац дана 17.06.2020. године објављује Решење бр. 072-208-07/2020-00109 од 02.06.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-07/2020-00109

 • Општинска управа општине Књажевац дана 17.06.2020. године објављује Решење бр. 072-208-02/2020-00059 од 04.06.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-02/2020-00059

 • Општинска управа општине Књажевац дана 17.06.2020. године објављује Решење бр. 072-208-02/2020-00062 од 05.06.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-02/2020-00062

 • Општинска управа општине Књажевац дана 17.06.2020. године објављује Решење бр. 072-208-07/2020-00119 од 05.06.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-07/2020-00119

 • Општинска управа општине Књажевац дана 02.07.2020. године објављује Решење бр. 072-208-02/2020-00078 од 26.06.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-02/2020-00078

 • Општинска управа општине Књажевац дана 02.07.2020. године објављује Решење бр. 072-208-06/2020-00043од 05.06.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-06/2020-00043

 • Општинска управа општине Књажевац дана 02.07.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00120 од 23.06.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00120

 • Општинска управа општине Књажевац дана 02.07.2020. године објављује Решење бр. 072-208-07/2020-00121 од 05.06.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-07/2020-00121

 • Општинска управа општине Књажевац дана 07.07.2020. године објављује Решење бр. 072-208-07/2020-00123 од 29.06.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-07/2020-00123

 • Општинска управа општине Књажевац дана 07.07.2020. године објављује Решење бр. 072-208-07/2020-00122 од 25.06.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-07/2020-00122

 • Општинска управа општине Књажевац дана 07.07.2020. године објављује Решење бр. 072-208-07/2020-00126 од 02.07.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-07/2020-00126

 • Општинска управа општине Књажевац дана 14.07.2020. године објављује Решење бр. 072-208-07/2020-00139 од 07.07.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-07/2020-00139

 • Општинска управа општине Књажевац дана 14.07.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00128 од 06.07.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00128

 • Општинска управа општине Књажевац дана 14.07.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00129 од 06.07.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00129

 • Општинска управа општине Књажевац дана 14.07.2020. године објављује Решење бр. 072-208-02/2020-00081 од 06.07.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-02/2020-00081

 • Општинска управа општине Књажевац дана 14.07.2020. године објављује Решење бр. 072-208-02/2020-00084 од 08.07.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-02/2020-00084

 • Општинска управа општине Књажевац дана 24.07.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00131 од 09.07.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00131

 • Општинска управа општине Књажевац дана 24.07.2020. године објављује Решење бр. 072-208-02/2020-00079 од 01.07.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-02/2020-00079

 • Општинска управа општине Књажевац дана 20.08.2020. године објављује Обавештење за допуну захтева бр. 201-7/2020-07 од 10.07.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 201-7/2020-07

 • Општинска управа општине Књажевац дана 20.08.2020. године објављује Решење бр. 072-208-02/2020-00095 од 03.08.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-02/2020-00095

 • Општинска управа општине Књажевац дана 20.08.2020. године објављује Решење бр. 072-208-07/2020-00153 од 31.07.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-07/2020-00153

 • Општинска управа општине Књажевац дана 20.08.2020. године објављује Решење бр. 072-208-07/2020-00152 од 31.07.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-07/2020-00152

 • Општинска управа општине Књажевац дана 20.08.2020. године објављује Решење бр. 072-208-06/2020-00056 од 13.07.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-06/2020-00056

 • Општинска управа општине Књажевац дана 20.08.2020. године објављује Решење бр. 072-208-02/2020-00090 од 17.07.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-02/2020-00090

 • Општинска управа општине Књажевац дана 20.08.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00137 од 21.07.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00137

 • Општинска управа општине Књажевац дана 20.08.2020. године објављује Решење бр. 072-208-49/2020-00002 од 17.07.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-49/2020-00002

 • Општинска управа општине Књажевац дана 20.08.2020. године објављује Решење бр. 072-208-32/2020-00017 од 17.07.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-32/2020-00017

 • Општинска управа општине Књажевац дана 20.08.2020. године објављује Решење бр. 072-208-02/2020-00088 од 15.07.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-02/2020-00088

 • Општинска управа општине Књажевац дана 20.08.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00149 од 05.08.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00149

 • Општинска управа општине Књажевац дана 20.08.2020. године објављује Решење бр. 072-208-06/2020-00063 од 03.08.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-06/2020-00063

 • Општинска управа општине Књажевац дана 20.08.2020. године објављује Решење бр. 072-208-02/2020-00092 од 29.07.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-02/2020-00092

 • Општинска управа општине Књажевац дана 20.08.2020. године објављује Решење бр. 072-208-07/2020-00159 од 06.08.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-07/2020-00159

 • Општинска управа општине Књажевац дана 20.08.2020. године објављује Решење бр. 072-208-07/2020-00162 од 10.08.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-07/2020-00162

 • Општинска управа општине Књажевац дана 20.08.2020. године објављује Решење бр. 072-208-07/2020-00154 од 04.08.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-07/2020-00154

 • Општинска управа општине Књажевац дана 20.08.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00151 од 10.08.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00151

 • Општинска управа општине Књажевац дана 02.10.2020. године објављује Решење бр. 201-7/2020-07 од 18.09.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 201-7/2020-07

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00158 од 17.08.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00158

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-06/2020-00070 од 18.08.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-06/2020-00070

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-06/2020-00064 од 10.08.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-06/2020-000064

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-36/2020-00002 од 11.08.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-36/2020-000002

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00158 од 17.08.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-000158

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-06/2020-00072 од 24.08.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-06/2020-000072

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-06/2020-00071 од 24.08.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-06/2020-000071

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-07/2020-00165 од 20.08.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-07/2020-00165

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-07/2020-00166 од 20.08.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-07/2020-00166

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00159 од 19.08.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00159

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-02/2020-00104 од 01.09.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-02/2020-00104

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00172 од 02.09.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00172

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00171 од 02.09.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00171

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-02/2020-00105 од 02.09.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-02/2020-00105

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-07/2020-00172 од 01.09.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-07/2020-00172

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-02/2020-00101 од 26.08.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-02/2020-00101

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-02/2020-00107 од 04.09.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-02/2020-00107

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00179 од 07.09.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00179

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-07/2020-00180 од 11.09.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-07/2020-00180

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-07/2020-00183 од 14.09.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-07/2020-00183

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00181 од 11.09.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00181

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00177 од 07.09.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00177

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00184 од 16.09.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00184

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-02/2020-00110 од 17.09.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-02/2020-00110

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-07/2020-00188 од 18.09.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-07/2020-00188

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00189 од 18.09.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00189

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00187 од 18.09.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00187

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-07/2020-00199 од 23.09.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-07/2020-00199

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-07/2020-00200 од 23.09.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-07/2020-00200

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-36/2020-00003 од 24.09.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-36/2020-000003

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-07/2020-00206 од 28.09.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-07/2020-00206

 • Општинска управа општине Књажевац дана 05.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-02/2020-00112 од 22.09.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-02/2020-00112

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 07.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-44/2020-00003 од 28.09.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-44/2020-00003

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 07.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-02/2020-00116 од 25.09.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-02/2020-00116

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 07.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-32/2020-00018 од 30.09.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-32/2020-00018

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 09.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-07/2020-00191 од 21.09.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-07/2020-00191

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 09.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-07/2020-00209 од 05.10.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-07/2020-00209

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 09.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-07/2020-00210 од 05.10.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-07/2020-00210

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 09.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-06/2020-00086 од 05.10.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-06/2020-00086

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 09.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00201 од 05.10.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00201

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 15.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-02/2020-00120 од 01.10.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-02/2020-00120

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 15.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-07/2020-00213 од 09.10.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-07/2020-00213

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 15.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-02/2020-00126 од 12.10.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-02/2020-00126

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 15.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-02/2020-00125 од 09.10.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-02/2020-00125

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 15.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00202 од 05.10.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00202

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 15.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-07/2020-00215 од 09.10.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-07/2020-00215

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 15.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-11/2020-00004 од 09.10.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-11/2020-00004

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 15.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-06/2020-00085 од 02.10.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-06/2020-00085

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 15.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-07/2020-00207 од 02.10.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-07/2020-00207

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 15.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-25/2020-00001 од 05.10.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-25/2020-00001

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 15.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-06/2020-00088 од 08.10.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-06/2020-00088

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 15.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00204 од 08.10.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00204

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 15.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-02/2020-00121 од 01.10.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-02/2020-00121

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 21.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00209 од 13.10.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00209

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 21.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00211 од 15.10.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00211

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-02/2020-00111 од 21.09.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-02/2020-00111

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00191 од 21.09.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00191

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-06/2020-00084 од 22.09.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-06/2020-00084

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.10.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00213 од 16.10.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00213

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 02.11.2020. године објављује Решење бр. 04-3/2020-07 од 26.10.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 04-3/2020-07

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 05.11.2020. године објављује Решење бр. 072-208-07/2020-00221 од 20.10.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-07/2020-00221

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 05.11.2020. године објављује Решење бр. 072-208-02/2020-00131 од 20.10.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-02/2020-00131

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 05.11.2020. године објављује Решење бр. 072-208-32/2020-00021 од 26.10.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-32/2020-00021

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 05.11.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00218 од 26.10.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00218

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 05.11.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00221 од 27.10.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00221

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 12.11.2020. године објављује Решење бр. 072-208-32/2020-00019 од 26.10.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-32/2020-00019

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 12.11.2020. године објављује Решење бр. 072-208-02/2020-00132 од 21.10.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-02/2020-00132

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 12.11.2020. године објављује Решење бр. 072-208-02/2020-00133 од 22.10.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-02/2020-00133

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 20.11.2020. године објављује Решење бр. 04-4/2020-07 од 16.11.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 04-4/2020-07

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 20.11.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00229 од 05.11.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00229

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 20.11.2020. године објављује Решење бр. 072-208-32/2020-00022 од 29.10.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-32/2020-22

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 20.11.2020. године објављује Решење бр. 072-208-02/2020-00139 од 09.11.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-02/2020-00139

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 20.11.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00233 од 12.11.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00233

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 20.11.2020. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00232 од 10.11.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00232

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 23.11.2020. године објављује Решење бр. 501-84/2020-08 од 16.11.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 501-84/2020-08

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 23.11.2020. године објављује Обавештење бр. 501-84/2020-08 од 16.11.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 501-84/2020-08

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 21.12.2020. године објављује Решење бр. 201-16/2020-07 од 14.11.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 201-16/2020-07

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 15.01.2021. године објављује Решење бр. 072-208-07/2020-00268 од 21.11.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-07/2020-00268

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 15.01.2021. године објављује Решење бр. 072-208-07/2020-00274 од 30.11.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-07/2020-00274

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 15.01.2021. године објављује Решење бр. 072-208-01/2021-00003 од 04.01.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/202-00003

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 15.01.2021. године објављује Решење бр. 072-208-01/2021-00004 од 04.01.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/202-00004

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 15.01.2021. године објављује Решење бр. 072-208-01/2021-00007 од 08.01.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/202-00007

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 15.01.2021. године објављује Решење бр. 072-208-01/2021-00008 од 11.01.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/202-00008

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 15.01.2021. године објављује Решење бр. 072-208-01/2021-00011 од 11.01.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/202-00011

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 15.01.2021. године објављује Решење бр. 072-208-07/2021-00004 од 11.01.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-07/202-00004

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.01.2021. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00261 од 24.12.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00261

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.01.2021. године објављује Решење бр. 072-208-01/2020-00265 од 28.12.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2020-00265

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.01.2021. године објављује Решење бр. 072-208-02/2021-00007 од 14.01.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-02/202-00007

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.01.2021. године објављује Решење бр. 072-208-07/2021-00006 од 13.01.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-07/202-00006

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.01.2021. године објављује Решење бр. 072-208-01/2021-00014 од 15.01.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/202-00014

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.01.2021. године објављује Обавештење бр. 355-64/2020-08 од 14.12.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 355-64/2020-08

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 27.01.2021. године објављује Обавештење бр. 355-106/2020-08 од 31.12.2020.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 355-106/2020-08

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.01.2021. године објављује Обавештење бр. 072-208-06/2021-00009 од 22.01.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-06/2021-00009

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.01.2021. године објављује Обавештење бр. 072-208-02/2021-00012 од 21.01.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-06/2021-00012

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.01.2021. године објављује Обавештење бр. 072-208-06/2021-00008 од 21.01.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-06/2021-00008

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.01.2021. године објављује Обавештење бр. 072-208-02/2021-00009 од 20.01.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-06/2021-00009

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.01.2021. године објављује Обавештење бр. 072-208-01/2021-00013 од 12.01.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2021-00013

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.01.2021. године објављује Обавештење бр. 072-208-02/2021-00003 од 13.01.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-06/2021-00003

 • Oпштина Књажевац дана 24.02.2021. године објављује Позив бр. 401-85/2020-02 од 12.02.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 401-85/2020-02

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 02.02.2021. године објављује Обавештење бр. 072-208-01/2021-00021 од 27.01.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2021-00021

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 09.02.2021. године објављује Обавештење бр. 072-208-01/2025-00021 од 01.02.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2021-00025

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 09.02.2021. године објављује Обавештење бр. 072-208-02/2021-00019 од 01.02.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-02/2021-00019

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 02.03.2021. године објављује Решење бр. 072-208-36/2021-00003 од 12.02.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-36/2021-00003

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 02.03.2021. године објављује Решење бр. 072-208-36/2021-00007 од 12.02.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-36/2021-00007

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 02.03.2021. године објављује Решење бр. 072-208-36/2021-00009 од 12.02.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-36/2021-00009

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 02.03.2021. године објављује Решење бр. 072-208-36/2021-00022 од 12.02.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-36/2021-00022

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 02.03.2021. године објављује Решење бр. 072-208-36/2021-00068 од 13.02.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-36/2021-00068

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 02.03.2021. године објављује Решење бр. 072-208-36/2021-00103 од 14.02.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-36/2021-00103

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 02.03.2021. године објављује Решење бр. 072-208-36/2021-00158 од 02.03.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-36/2021-00158

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 02.03.2021. године објављује Решење бр. 072-208-36/2021-00159 од 02.03.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-36/2021-00159

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-01/2021-00020 од 25.01.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-01/2021-00020

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-07/2021-00023 од 02.02.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-07/2025-00023

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-07/2021-00024 од 02.02.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-07/2025-00024

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-07/2021-00025 од 02.02.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-07/2025-00025

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-07/2021-00027 од 05.02.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-07/2025-00027

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-07/2021-00034 од 11.02.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-07/2025-00034

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-36/2021-00180 од 14.02.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-36/2021-00180

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-36/2021-00181 од 14.02.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-36/2021-00181

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-02/2021-00030 од 19.02.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-02/2025-00030

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-02/2021-00031 од 22.02.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-02/2025-00031

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-07/2021-00047 од 22.02.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-07/2025-00047

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-01/2021-00037 од 23.02.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-01/2025-00037

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-07/2021-00048 од 24.02.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-07/2025-00048

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-02/2021-00033 од 24.02.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-02/2025-00033

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-02/2021-00034 од 26.02.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-02/2025-00034

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-07/2021-00052 од 24.02.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-07/2025-00052

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-01/2021-00046 од 02.03.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-01/2025-00046

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-02/2021-00038 од 02.03.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-02/2025-00038

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-07/2021-00053 од 02.03.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-07/2025-00053

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-15/2021-00162 од 03.03.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-15/2025-00162

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-15/2021-00163 од 03.03.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-15/2025-00163

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-15/2021-00164 од 03.03.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-15/2025-00164

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-15/2021-00165 од 03.03.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-15/2025-00165

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-01/2021-00048 од 03.03.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-01/2025-00048

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-02/2021-00040 од 04.03.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-02/2025-00040

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-32/2021-00001 од 08.03.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-32/2025-00001

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-32/2021-00002 од 09.03.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-32/2025-00002

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-01/2021-00056 од 10.03.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-01/2025-00056

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-02/2021-00043 од 12.03.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-02/2025-00043

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-07/2021-00057 од 15.03.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-07/2025-00057

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-07/2021-00058 од 16.03.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-07/2025-00058

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-01/2021-00060 од 18.03.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-01/2025-00060

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-01/2021-00061 од 19.03.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-01/2025-00061

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-01/2021-00062 од 19.03.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-01/2025-00062

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-06/2021-00026 од 24.03.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-06/2025-00026

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-07/2021-00062 од 24.03.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-07/2025-00062

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-01/2021-00064 од 29.03.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-01/2025-00064

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-07/2021-00066 од 29.03.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-07/2025-00066

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-01/2021-00065 од 29.03.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-01/2025-00065

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-07/2021-00069 од 30.03.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-07/2025-00069

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-07/2021-00080 од 06.04.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-07/2025-00080

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-07/2021-00081 од 06.04.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-07/2025-00081

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 27.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-15/2021-00265 од 27.04.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-15/2025-00265

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 27.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-15/2021-00266 од 27.04.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-15/2025-00266

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 27.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-15/2021-00267 од 27.04.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-15/2025-00267

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 27.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-15/2021-00268 од 27.04.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-15/2025-00268

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 27.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-15/2021-00269 од 27.04.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-15/2025-00269

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 28.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-15/2021-00270 од 28.04.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-15/2025-00270

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 28.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-15/2021-00271 од 28.04.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-15/2025-00271

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 28.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-15/2021-00272 од 28.04.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-15/2025-00272

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 28.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-15/2021-00273 од 28.04.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-15/2025-00273

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 28.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-15/2021-00274 од 28.04.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-15/2025-00274

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-15/2021-00275 од 29.04.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-15/2025-00275

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-15/2021-00276 од 29.04.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-15/2025-00276

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.04.2021. године објављује Решење бр. 072-208-15/2021-00277 од 29.04.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-15/2025-00277

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 06.05.2021. године објављује Решење бр. 072-208-15/2021-00282 од 06.05.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-15/2025-00282

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 06.05.2021. године објављује Решење бр. 072-208-15/2021-00283 од 06.05.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-15/2025-00283

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 06.05.2021. године објављује Решење бр. 072-208-15/2021-00284 од 06.05.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-15/2025-00284

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 06.05.2021. године објављује Решење бр. 072-208-15/2021-00285 од 06.05.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-15/2025-00285

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 06.05.2021. године објављује Решење бр. 072-208-15/2021-00286 од 06.05.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-15/2025-00286

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 06.05.2021. године објављује Решење бр. 072-208-15/2021-00287 од 06.05.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-15/2025-00287

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 06.05.2021. године објављује Решење бр. 072-208-15/2021-00288 од 06.05.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-15/2025-00288

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 07.05.2021. године објављује Решење бр. 072-208-15/2021-00289 од 07.05.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-15/2025-00289

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 07.05.2021. године објављује Решење бр. 072-208-15/2021-00290 од 07.05.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-15/2025-00290

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 11.05.2021. године објављује Решење бр. 072-208-15/2021-00293 од 11.05.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-15/2025-00293

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 11.05.2021. године објављује Решење бр. 072-208-15/2021-00294 од 11.05.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-15/2025-00294

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 11.05.2021. године објављује Решење бр. 072-208-15/2021-00295 од 11.05.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-15/2025-00295

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 11.05.2021. године објављује Решење бр. 072-208-15/2021-00296 од 11.05.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-15/2025-00296

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 11.05.2021. године објављује Решење бр. 072-208-15/2021-00297 од 11.05.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-15/2025-00297

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 11.05.2021. године објављује Решење бр. 072-208-15/2021-00298 од 11.05.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-15/2025-00298

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 11.05.2021. године објављује Решење бр. 072-208-15/2021-00299 од 11.05.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-15/2025-00299

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 17.05.2021. године објављује Решење бр. 072-208-01/2021-00071 од 12.04.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-01/2025-00071

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 17.05.2021. године објављује Решење бр. 072-208-01/2021-00075 од 15.04.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-01/2025-00075

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 17.05.2021. године објављује Решење бр. 072-208-01/2021-00076 од 15.04.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-01/2025-00076

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 17.05.2021. године објављује Решење бр. 072-208-01/2021-00077 од 15.04.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-01/2025-00077

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 17.05.2021. године објављује Решење бр. 072-208-01/2021-00079 од 16.04.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-01/2025-00079

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 17.05.2021. године објављује Решење бр. 072-208-01/2021-00084 од 21.04.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-01/2025-00084

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 17.05.2021. године објављује Решење бр. 072-208-02/2021-00053 од 08.04.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-02/2025-00053

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 17.05.2021. године објављује Решење бр. 072-208-02/2021-00060 од 15.04.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-02/2025-00060

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 17.05.2021. године објављује Решење бр. 072-208-02/2021-00085 од 07.04.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-07/2025-00085

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 17.05.2021. године објављује Решење бр. 072-208-02/2021-00090 од 08.04.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-07/2025-00090

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 17.05.2021. године објављује Решење бр. 072-208-02/2021-00091 од 08.04.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-07/2025-00091

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 17.05.2021. године објављује Решење бр. 072-208-02/2021-00097 од 13.04.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-07/2025-00097

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 17.05.2021. године објављује Решење бр. 072-208-02/2021-00098 од 13.04.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  072-208-07/2025-00098

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 10.06.2021. године објављује Решење бр. 356-12/2021-08 од 28.05.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  356-12/2021-08

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 26.07.2021. године објављује Решење бр. 04-1/2021-07 од 12.07.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  04-1/2021-07

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.09.2021. године објављује Решење бр. 312-133/2021-06 од 24.08.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  312-133/2021-06

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 12.10.2021. године објављује Записник бр. 355/1-18/2021-08 од 15.03.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  355/1-18-1/2021-08

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 12.10.2021. године објављује Решење бр. 355/1-18/2021-08 од 15.03.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  355/1-18-1/2021-08

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 12.10.2021. године објављује Прекршајни налог бр. 355/1-18/2021-08 од 17.03.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 355/1-18/2021-08

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 12.10.2021. године објављује Прекршајни налог бр. 355/1-18-1/2021-08 од 17.03.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  355/1-18-1/2021-08

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 20.10.2021. године објављује Решење налог бр. 183-00-00613/2020-13 од 01.02.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  183-00-00613/2020-13

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 23.11.2021. године објављује Решење налог бр. 201-20/2021-07 од 10.11.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  201-20/2021-07

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 26.11.2021. године објављује Обавештење бр. 201-19/2021-07 од 10.11.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  201-19/2021-07

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 06.12.2021. године објављује Решење налог бр. 355-136/2021-08 од 21.10.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  355-136/2021-08

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 06.12.2021. године објављује Обавештење бр. 07-9/2019-09 од 25.11.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр.  07-9/2019-09

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2021. године објављује Решење налог бр. 201-19/2021-07 од 06.12.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 201-19/2021-07

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.12.2021. године објављује Решење налог бр. 201-19/2021-07 од 07.12.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 201-21/2021-07

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.01.2022. године објављује Решење налог бр. 203-7/2021-07 од 07.12.2021.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 203-7/2021-07

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 13.04.2022. године објављује Решење налог бр. 201-7/2022-07 од 01.04.2022.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 201-7/2022-07

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 08.06.2022. године објављује Позив за допуну поднеска бр. 201-2/2022-07 од 26.05.2022.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 201-7/2022-07

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 18.07.2022. године објављује Обавештење бр. 201-13/2022-07 од 21.06.2022.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 201-13/2022-07

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 02.08.2022. године објављује Решење бр. 201-2/2022-07 од 18.07.2022.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 201-2/2022-07

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.08.2022. године објављује Решење бр. 201-13/2022-07 од 02.08.2022.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 201-13/2022-07

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.09.2022. године објављује Допуну захтева бр. 04-13/2022 од 16.06.2022.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 04-13/2022

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 31.10.2022. године објављује Решење захтева бр. 04-12/2022-07 од 30.09.2022.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 04-12/2022-07

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 22.11.2022. године објављује Решење захтева бр. 201-21/2022-07 од 07.11.2022.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 201-21/2022-07

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 07.04.2023. године објављује Решење захтева бр. 201-14/2023-07 од 27.03.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 201-14/2023-07

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 27.06.2023. године објављује Решење захтева бр. 553-76/2021-09 од 27.12.2022.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 553-76/2021-09

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 18.09.2023. године објављује одговор на захтев бр. 200-8/2023-07 од 10.08.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 200-8/2023-07

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.09.2023. године објављује Обавештење бр. 201-30/2023-07 од 20.09.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 201-30/2023-07

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 24.10.2023. године објављује Решење на захтев бр. 201-23/2023-07 од 11.10.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 201-23/2023-07

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 24.10.2023. године објављује Изјашњење на допис бр. 410-1/2023-02 од 10.10.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 410-1/2023-02

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 27.10.2023. године објављује Изјашњење на допис бр. 201-30/2023-02 од 23.10.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 201-30/2023-02

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 13.11.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2023-00231 од 06.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2023-00231

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 13.11.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2023-00183 од 08.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2023-00183

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 13.11.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2023-00184 од 08.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2023-00184

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 13.11.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2023-00076 од 16.10.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2023-00076

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 13.11.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2023-00079 од 24.10.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2023-00079

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.11.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2023-00082 од 01.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2023-00082

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.11.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2023-00234 од 08.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2023-00234

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.11.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00481 од 14.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00481

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 14.11.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00482 од 15.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00482

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 17.11.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00483 од 16.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00483

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 21.11.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00484 од 20.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00484

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 23.11.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-0045 од 21.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00485

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 23.11.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00486 од 21.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00486

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 23.11.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00487 од 21.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00487

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 23.11.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00488 од 23.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00488

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 24.11.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00489 од 24.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00489

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.11.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00490 од 28.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00490

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.11.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00490 од 28.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00491

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.11.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00492 од 28.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00492

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.11.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00493 од 28.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00493

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 29.11.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00494 од 29.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00494

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 30.11.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00495 од 30.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00495

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 01.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00496 од 01.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00496

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 01.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-15/2023-00497 од 01.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-15/2023-00497

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2023-00023 од 30.10.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2023-00023

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2023-00024 од 13.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2023-00024

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2023-00025 од 13.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2023-00025

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-32/2023-00026 од 13.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-32/2023-00026

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2023-00157 од 02.10.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2023-00157

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2023-00159 од 09.10.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2023-00159

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2023-00160 од 09.10.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2023-00160

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2023-00163 од 19.10.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2023-00163

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2023-00168 од 30.10.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2023-00168

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2023-00084 од 06.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2023-00084

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-06/2023-00085 од 06.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-06/2023-00085

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2023-00175 од 10.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2023-00175

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2023-00243 од 13.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2023-00243

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2023-00244 од 13.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2023-00244

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2023-00246 од 13.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2023-00246

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2023-00177 од 13.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2023-00177

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2023-00188 од 13.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2023-00188

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-01/2023-00204 од 15.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-01/2023-00204

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2023-00182 од 20.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2023-00182

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2023-00261 од 23.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2023-00261

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2023-00188 од 27.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2023-00188

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 04.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-02/2023-00190 од 27.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-02/2023-00190

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 05.12.2023. године објављује Решење бр. 040-23/2023-07 од 08.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 040-23/2023-07

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 05.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-37/2023-000006 од 30.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-37/2023-000006

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 06.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2023-00263 од 25.11.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2023-00263

 • Oпштинска управа општине Књажевац дана 06.12.2023. године објављује Решење бр. 072-208-00-07/2023-00270 од 01.12.2023.године јер достављање на други начин није било могуће.
  Преузмите документ бр. 072-208-00-07/2023-00270
logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search