ЈП "Предузеће за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац" Књажевац


Историјат

Одлуком Скупштине Општине Књажевац број: 023-1/80-01 од 28.05.1980. год.основана је Радна организација за планирање, урбанизам и изградњу општине Књажевац ("Службени лист Општина" број 11/80). Затим је Одлуком СО Књажевац основан Општински завод за урбанизам и изградњу ("Сл. лист Општина" бр. 24/89 и 30/93). Одлуком СО Књажевац број: 02-1/96-03 од 18.04.1996. године, основано је Јавно предузеће за урбанизам и изградњу "Развој" Књажевац (("Службени лист Општина" бр. 5/96, 13/96, 17/97), а Одлуком о измени Одлуке о оснивању Јавног предузећа "Развој" Књажевац број 023-24/2001-I/01 од 02.11.2001. године, основано је Јавно предузеће "Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац" – Књажевац, ("Службени лист Општина" бр. 23/01, 8/05). ЈП "Дирекција за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац" Књажевац је правни следбеник свих напред наведених правних лица.

Делатност

Основна делатност предузећа је уређивање грађевинског земљишта општине Књажевац, првенствено изградњом и одржавањем комуналне инфраструктуре и јавних објеката и других јавних добара, које се финансира средствима јавних прихода, у складу са законским прописима.
Израђујемо урбанистичке планове и урбанистичке пројекте. идејне и главне пројекте као и надзор над изградњом објеката.
Вршимо стручно техничке послове на прибављању урбанистичке документације, надзор над изградњом и одржавањем објеката и технички пријем као и све послове у стамбеној делатности и послове везане за пословни простор.

Кеј Димитрија Туцовића 30, 19350 Књажевац
Тел. 019 731 533; 731 015
Директор: Младен Радосављевић

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
www.razvoj.rs

ЈКП "Стандард", Књажевац

Забележени почеци вршења основних комуналних делатности у нашем граду потичу од октобра 1963. године. Комунална радна организација "Стандард", у свом развоју је прошла кроз низ организационих и статусних промена да би се тек 1970. године осамосталила као организација за обављање искључиво комуналних делатности а од 1990.године комунална организација носи назив Јавно-комунално предузеће "Стандард".

Данас је основна делатност овог предузећа снабдевање града водом, изградња и одржавање канализације и водовода, чишћење јавних површина и изношење смећа из града, уређење и одржавање јавних и зелених површина, управљање пијацом, управљање гробљем и производња и продаја цвећа.

Пројекат санације и затварања градске депоније у Књажевцу израђен је 2006.године. Он је предвидео период од највише четири година за експлоатацију.

Након изградње пијачне хале наставиће се реализација планираних активности из Националног инвестиционог плана, где су предвиђена значајна финансијска средства за општину Књажевац.

Прeдузећа је у сталном контакту са комуналним предузећима широм Србије, а члан је и "Удружења водовода Србије" и "Комдела". Све наведене активности су део сталног напора за побољшање квалитета пружања услуга према корисницима и подизање истих на виши ниво уз тенденцију да се у догледно време приближимо Европским стандардима у области комуналних делатности.

ЈКП "СТАНДАРД" КЊАЖЕВАЦ
Капларова 8, 19350 Књажевац
Тел. 019 731 112; 731 190
Директор: Омил Ранђеловић
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

www.jkp-standard.rs

ЈКП "Топлана" Књажевац

Јавно комунално предузеће "Топлана" Књажевац настало је 1998.године  издвајањем из Јавног комуналног предузећа "Стандард". Обављала делатност производње и испоруке паре и топле воде.

Ширећи капацитете, предузеће сада пружа услугу грејања 12% становника града Књажевца обухватајући и кориснике као што су Дом културе, Дом ученика средњих школа, објекат Дечјег вртића "Црвенкапа".

У 2006. години предузеће има око 700 корисника.

ЈКП "ТОПЛАНА" КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, 19350 Књажевац
Тел. 019 730 317; 730 318
Директор: Цветковић Небојша
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

www.jkptoplanaknjazevac.rslogo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search