Предмет јавне набавке бр. 404/1-3/2017-02 су добра – електрична енергија.

Назив и ознака из општег речника набавке: 09310000- електрична енергија. Набавка се спроводи ради закључења уговора о потпуном снабдевању.

Поступак је обликован по партијама, и то:

 

Партија 1- електрична енергија за потребе јавне расвете на територији општине Књажевац,

 

Партија 2- електрична енергија за потребе општине Књажевац (широка потрошња и ниски

 

напон)

 

Конкурсну документацију преузмите овде.

Позив за подношење понуда преузмите овде.

Одлуку о додели уговора преузмите овде.

Обавештење о закљученом уговору преузмите овде.

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search