Пројекат развоја локалне инфраструктуре и институционалног развоја (LIID)

1. Увод и полазне основе


Пројекат „Пројекат развоја локалне инфраструктуре и институционалног развоја (P174251)“ (LIID) који се финансира из средстава МЕЂУНАРОДНЕ БАНКЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ („IBRD“) и ФРАНЦУСКЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ („АФД“), а који спроводи Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (МГСИ), директно ће користити грађанима, односно локалним самоуправама у Србији. Циљ Пројекта јесте унапређење капацитета локалних самоуправа (ЛСУ) да управљају одрживом инфраструктуром и повећају доступност економским и друштвеним могућностима на климатски свестан начин.
Стога је предложени пројекат осмишљен тако да подржи Владу Србије у повећању ефикасности, инклузивности и одрживости пружања инфраструктурних услуга ЈЛС, односно побољшању капацитета локалних самоуправа за управљање одрживом инфраструктуром и повећање доступности економским и друштвеним могућностима на климатски свестан начин. Планирано је да се ово спроведе кроз три одвојене, али међусобно повезане компоненте:
Пројекат се састоји од следећих делова:

Део 1: Климатски паметна мобилност

Део 2: Јачање капацитета за пружање инфраструктурних услуга

Део 3: Пројектно управљање и подизање свести

Пројекат се спроводи у складу са Оперативним Политикама Светске банке, укључујући политике заштите животне средине и друштвених питања. Министарство се уговором о зајму са Светском банком и потврђеним Законом о потврђивању Споразума о зајму (Пројекат развоја локалне инфраструктуре и институционалног јачања локалних самоуправа) између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој ("Службени гласник РС - Међународни уговори", број 3/2023)1 обавезало да се циљеви и постављени захтеви из Еколошких и социјалних стандарда Светске банке (Стандард број 2 – Рад и услови рада) током реализације Пројекта у потпуности испуњавају, као и да ће сва ангажована лица на Пројекту моћи да користе средства заштите, како наведени стандард прописује.
За потребе Пројекта и стварање услова за реализацију активности подпројеката а у складу са донетим Законом о зајму, Оперативним Политикама Светске банке, израђено је неколико докумената који дају оквир за управљање активностима на одабраним подпројектима, односно активностима реализације Пројекта у целости.

 Жалбени механизам

Правилник о раду на пројекту (LMP) Пројекат за развој локалне инфраструктуре и развој институција

 

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search