Општина Књажевац, ул. Милоша Обилића бр. 1, Књажевац, као корисник бензинске станице „Кална“, (у даљем тексту Корисник), уступа на коришћење прикупљањем писаних понуда Бензинску станицу „Кална“ у Кални, на одређено време до 5 година, односно до истека Уговора о уступању на коришћење без накнаде Бензинске станице „Кална“ заведеног код Друштва за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса „Нафтна индустрија Србије“ А.Д. Нови Сад, Народног Фронта 12, Нови Сад,  Републике Србије, под бројем NM 040000/UD-OS/15846 од 15.10.2013. године и код општине Књажевац под бројем 361-67/2013-02 од 27.12.2013. године.

Оглас преузмите овде
 

logo.png
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Милоша Обилића 1, Књажевац 19350, Србија
+381 (19) 732 730, 733 119
soknjazevac@mts.rs
© Општина Књажевац {2021}

Search