X  Zatvori Naš Luftdaten senzor & Trenutna visina oblaka
Trenutna visina oblaka

205 Stopa
62 mt
(Temperatura °C - Tačka Rose °C ) * 1000 /2.4444
Naš Luftdaten senzor


Stanica:

#57225

RS
(43.57,22.26)
16.9 AQI
Air quality: GoodAQ
Particle:

PM2.5
4.05
ug/m3
PM10
9.15
ug/m3
Dobar kvalitet vazduha
Informacije o visini oblaka

Na osnovu zajedničke formule koja koristi temperaturu i tačku rose, zabeleženi u realnom vremenu sa ove meteorološke stanice, izračunava se procenjena visina baze oblaka.

To nije precizan alat, već relativni pokazatelj.

Informacije o kvalitetu vazduha